Dienu enerģijas

Vizuāli simbolisks atainojums izmantojot tīmekļa resursus 

www.genium.lv       

 .