Mezoamerikas indiāņi izmantoja telpas un laika apzīmēšanai vienu un to pašu vārdu. Mēs apvienojām šos jēdzienus tikai 20. gadsimtā. Vēl vairāk, maiji zināja, ka mēs dzīvojam nevis telpā – laikā, bet ceturtās dimensijas laikā. Un tā nav tukša abstrakcija. Finslera matemātikas modelī, ar kuru patreiz strādā RAN fiziķi un matemātiķi Dmitrija Pavlova vadībā, telpas – laika īpatnības ļauj vilkt paralēles tieši ar četrdimensiju laiku.

Atšķirībā no mums maiji nelietoja jēdzienu „četras debess puses”, bet runāja par „četriem debesu stūriem”. Mēs domājam, ka debesu sfērai nekādu stūru nav un nevar būt, bet uz Finslera matemātiku bāzētā pasaules modelī ar Bervalda – Mores metriku novērotājam liktos, ka debesvelvē ir četri īpaši punkti. Kaut kas līdzīgs telpas stūriem. Viņos protams nevar ieskatīties bez teleskopa, kas aizsniedz bezgala tālas visuma nomales, bet visuma ģeometrijas modelī šie stūri pastāv.

Tas vēl nav viss.

Pēc indiāņu priekšstatiem debesu stūri bija dažādās krāsās. Ziemeļos – melns, rietumos – balts, dienvidos – zils, austrumos – sarkans. Saskaņā ar teiksmām Dievi pasaules stabilizēšanai debesu velves centrā un stūros nolikuši piecus kokus. Centrā - zaļu, ziemeļos – baltu, rietumos – melnu, austrumos – sarkanu, dienvidos – dzeltenu. Tagad mēs saprotam, ka visas šīs krāsas nav izvēlētas nejauši, bet saistītas ar divām pasaules atainojuma metodēm – melnbalto un krāsaino. Tieši sarkanais, zaļais un zilais kā bāzes krāsas spēj atainot visu krāsu gammu mūsdienu foto un video attēlos!!! Katram datordizainerim ir pazīstams „RGB” saīsinājums no angļu red-green-blue. Pie tam zilās un dzeltenās krāsas apvienojums debesu dienvidu stūrī nav nejaušs. Šīs krāsas ir papildinošas viena attiecībā pret otru, un pie krāsu korekcijas veido divus vienas skalas polus. Nelauzīsim galvu, no kurienes Mezoamerikas indiāņiem bija zināšanas nozarēs ar kurām mēs saskārāmies tikai 20. gadsimtā. Mums atliek tikai pieņemt, ka ezotēriskie simboli un teiksmas ir reālu un zinātniski pamatojamu patiesību attainojums. Mēs pat neapjaušam, ka tradīcija gadumijas svētkos rotāt eglīti, saistās ar zaļo koku pasaules centrā.

 Visumu veido četras debesu stūros koncentrētas enerģijas. Mūsu vēlmju vektoru nosaka cilvēka emociju gamma, kas veidojas no četrām galvenajām pamatkomandām – dusmas, bailes, skumjas un prieks. Tās ir kā četras pamatkrāsas, kuras sajaucot dažādās proporcijās var uzgleznot jebkādu gleznu. Dusmas mūsos rada vēlmi cīnīties, bailes – vēlmi atkāpties, skumjas – vēlmi mainīties, prieks – vēlmi dzīvot. Pirmās trīs pamatemocijas caur apziņas spēku var transformēt citā kvalitātē. Prieks ir rezultāts. Maksa par labi veiktu transformācijas procesu. Prieks ir potenciāla emocija un pats no sevis tas dzimst tikai bērnībā, kad apziņas laukā vēl ir daudz brīvas energijas. Dzīves gaitā mēs tērējam to pieredzes iegūšanai. Brīvas energijas paliek krietni mazāk un lai iegūtu to no vaļā Visuma mums nākas apslāpēt dusmas, pārvarēt bailes un transformēt skumjas. Realitātes matrice, kas atarhivējas 260 dienu periodos uzskatāmi ilustrē, kāds izjūtu fons piemīt katrai dienai, kāda komanda skan visa teiktā zemtekstā, kādi ir procesu attīstības vektori.

    Realitātes MATRICES struktūru veido 4 zvaigznes, kas saistītas ar debess pušu enerģijām.


       SARKANA                                    BALTA                                        ZILA                                           DZELTENA     

        Laiks                                           Formas                                      Telpa                                   Summējošā Energija         

       Straume                            Strukturējošā energija                    Izplatība                               Visuma dvaša un gaisma

     Taisnums                                    Tiešums                                Nenoteiktība                                      Miers

    Pakāpeniskums                           Efektivitāte                            Sensitivitāte                                   Rezultivitāte 

         Mērķis                                       Solis                                           Tēls                                            Svētais Grāls"  

   Virziena spēks                           Darbības spēks                        Sajūtu spēks                                   Gravitācija

                                                                                

         Četru enerģiju pakāpeniskums  (secība navālu aplī)

 1.Iedzimtā agresija palīdz izvirzīt mērķi un dod cīņassparu.

 2. Balstoties uz vēlmi uzvarēt mēs pārvaram bailes un spējam konstruktīvi mijiedarboties ar vidi.

 3. Pēc efektīvas mijiedarbības ar citām formām mēs sajūtam, ka esam mainījušies uz labo pusi. Mēs labāk izprotam pasauli un savu vietu tajā.

 4. No pozitīvām emocijām mēs iegūstam enerģiju. Prieku, kurš tiecas pārvērsties jaunā radošajā potenciālā.

Pirmās trīs ir vektoru enerģijas, kas cenšas iedarboties uz mums, un kuras jātransformē smalkākā apziņai pieņemamākā formā. Dienvidu enerģija ir trauks, no kura mēs varam pasmelt. Tā nav jātransformē, bet neapstrādājot pirmās trīs – mēs pie viņas netiekam. Ilgstošs dienvidu enerģijas trūkums rada hronisku depresiju.

Padomājiet par enerģiju novietojumu ap cilvēku. Bailes vienmēr nāk no priekšas un tās ir jātransformē izlaižot sev cauri vai atvairot. Dusmas atrodas pa labai rokai. Ar to mēs biežāk mijiedarbojamies ar formām, šeit vairāk spēka. Labā ir racionālā cilvēka būtības puse. Skumjas no kurām mēs smeļamies jebkuru iedvesmu atrodas kreisajā pusē. Tur kur sirds. Tā ir cilvēka būtības izjūtu puse. Šeit dzimst tēli un abstrakcijas. Prieku mēs, kā mugursomu nesam aiz sevis. Tas mūs var pārņemt nemanot, pat bez acīmredzama iemesla. Prieks vienmēr ir sasniedzamības robežās, bet to vajag nopelnīt pareizi mijiedarbojoties ar pasauli.

 .