13 dienu laika vilnis

13 dienu laika vilnis ir trešais un svarīgākais laika nogrieznis, ko cilvēks neapzināti izmanto. 13 vienību rindās grupējas ne tikai dienas, bet arī 27 dienu (trejdeviņi), materializācijas 63 dienu cikli un 360 dienu (Zemes gadi) intervāli.

Mēs ejam cauri laiktelpas realitātei izmantojot savu uztveres diapozonu jeb 13 dzimšanas viļņa navālu enerģijas. Pie sava navāla mēs esam pieslēgti patstāvīgi, bet vēl 12 izmantojot atrodoties konkrētos dzīves apstākļos.

Kā tas notiek? – Esot vienatnē ar sevi izmantojam 1.atslēgu

2. – ieslēdzas, tad kad jūtam kaislību, iemīlamies

3. – kad veicam pienākumus, darbu

4. – kad pelnam naudu

5. – izpaužamies radoši

6. – laulībā, ilgstošās partnerattiecībās

7.- jāaktivizē, ja gribam dzīves laikā paveikt ko nozīmīgu

8. – ja gribam būt harmonijā ar sevi un vidi

9.- ja gribam saņemt dievišķo iedvesmu

10. – ja vēlamies vadīt, komandēt

11. – ja gribam drosmi varoņdarba veikšanai

12.- ja gribam pilnībā realizēt savu potenciālu

13. – ja gribam pāriet jaunā «dzīves spēles» līmenī.

Katram no mums ir sava dzimšanas dienas atslēga (1.- 13.) Katrs laika vilnis ir laiktelpas attīstības programma 13 dienu periodam. Mēs piedalamies šai programmā izmantojot tā navāla enerģiju, kas tobrīd atrodas mūsu dzimšanas atslēgas pozīcijā. Var teikt, ka durvis uz laika vilni ir vienas, bet atslēgas 13. Katrs izmanto savu individuālo efektivitātes atslēgu, lai izmantotu laika vilnī esošo attīstības programmu. Ja gribam saniegt 13 dienu periodā kādus panākumus, tad mums nepieciešams manifestēt (izpaust dzīvē) tā navāla principus, kurš atrodas iepretim mūsu efektivitātes atslēgai. Kā tas notiek? – Katrs cilvēks izmanto savā dzīvē nolasītājam navālam piemītošās īpašības. Katra panākumi atkarīgi no tā vai personība sinhronizēta ar navāla enerģijas principiem.  Tekošais navāls ir cilvēka skolotājs 13 dienu periodā. Ja viņš evolucionē, tad noteikti varēs saskatīt šī navāla izpausmes savā dzīves ritumā. Ja ir problēmas, tad tās ir jārisina izmantojot dotā navāla enerģijas principus. Ja arī cilvēka raksturā izpaužas aktuālā navāla principi, tad veiksme ir garantēta. Pat ja cilvēks apzināti neseko laika ritmiem, šis navāls atradīs iespēju un formu lai izpaustu sevi cilvēka dzīvē. No tā manifestācijām izvairīties praktiski nav iespējams.

Mēs ejam cauri laiktelpas realitātei izmantojot savu uztveres diapozonu jeb 13 navālu enerģijas, kas veido mūsu natālo laika vilni. Pie sava dzimšanas dienas navāla mēs esam pieslēgti patstāvīgi, bet vēl 12 izmantojot atrodoties konkrētos dzīves apstākļos. 13 dienu dzimšanas vilnis ir kā dzīves ģenerālprogramma. Mūsu navāla pozīcija vilnī izsaka mūsu lomu šai programmā. Galvenajos vilcienos dzīves programmu var nolasīt caur pirmo un beidzamo viļņa dienu. Pirmā diena ir (iekšējās mājas) – gliemežčaula, kurā gliemezis dzīvo, slēpjas un atpūšas. Noslēdzošā 13.diena ir (dzīves motivators) – salātlapa, pēc kuras tiecas gliemezis.

 Tzolkin laika viļņa 13 pakāpju nozīmes jeb evolūcijas gammas 13  nošu raksturojums īsumā ir šāds.

 

1.    Laika viļņa benefaktors. Enerģija, kas turpinās attīstību 13 dienu periodā. Šeit un tagad impulss. Nodoma spēks.

 

2.    Dzīves dualitātes izpausmes. Enerģētiskā lādiņa nestabilitātes fāze. Ekspresija. Kaislības. Esošie apstākļi strauji mainās.

 

3.    Spēka impulsi iegūst ritmu. «Dzīves deja». Nodoms pārtop mērķtiecīgā darbībā. Pretrunas izlīdzinas atrodot kopsaucēju.

 

4.    Enerģija nostiprinās materiālajā realitātes fāzē. Dzīves pamati. Stabilitāte. Aizsardzība. Jātnieks iesēžas seglos.

 

5.    Manifestējas esošā momenta unikalitāte. Un katra cilvēka individualitātes potenciāls. Enerģija atrod izpausmes centrus.

 

6.    Spēks pāriet simbolisku robežu. Vides pretestība. Mijiedarbība ar citādi domājošiem. Partnerattiecības. Iespējams gan cīniņš, gan kompromiss.

 

7.    Pavērsiena punkts. Liktens pirksts. Maģija. Katra cilvēka rīcība esošā momentā var atstāt pēdas dzīves līnijās.

 

8.    Enerģijas iekšējā harmonija un pašpietiekamība. Līdzsvars. Uz zemes un kosmosā notiekošo procesu sinhronizācija.

 

9.    Viss ģeniālais savā būtībā ir vienkāršs. Dieva griba izpaužas caur atsevišķiem cilvēkiem. Tā ir svētība. Iniciācija uz lieliem darbiem.

 

10.Laika viļņa spēka maksimums. Enerģija izpaužas caur egregoriem un varas institūcijām. Tirānija. Aizbildniecība. Nenovēršamība.

 

11.Vilnis met kūleni. Sākotnējā programma nonāk opzīcijā pati ar sevi. Spēks izšķīst šļakatās vai sagrauj aizsprostus. «Varoņdarbs».

 

12.Enerģija nostabilizējas jaunā kvalitātē. Mērķis ir sasniegts. Cilvēks praktiski nevar ietekmēt notiekošos procesus. Nolemtība.

 

13.Kļūst redzama laika viļņa programmas pievienotā vērtība. Tekošais stāsts ir galā, un sāk jau rakstīties nākamā viļņa programma.

 

13 dienu perioda atslēgu sauc arī par cilvēka tonālu. Tas ir viens no galvenajiem cilvēku raksturojošajiem Kalendāra aspektiem.

 1.    Navāls jeb benefaktors ir cilvēka iekšējā enerģija (enerģētiskā persika kauliņš). Tas ir navāls caur kuru cilvēks izjūt pats sevi. Mūsu kodols, iekšējais centrs. Enerģija, kuru izmantojam esot vienatnē ar sevi. Pirmajā viļņa dienā dzimuši cilvēkiem nav iekšējās dualitātes. Viņi nemāk melot.

2.    Navāls ir cilvēka dzimuma apziņas atslēga. Vienmēr ieslēdzas tad, kad cilvēks iemīlas vai kontaktē ar pretējā dzimuma pārstāvi, pret kuru nav vienaldzīgs. 2.viļņa dienā dzimušie nav vienaldzīgi pret savu statusu, apveltīti ar talantu „patikt” un labām manipulatora spējām.

3.    Navāls ir pienākuma, dzīves obligātās programmas atslēga. Ieslēdzas kad cilvēks veic pienākumu vai automātiski dara pierastu un zināmu darbu. 3.viļņa dienā dzimuši cilvēki no darba nenogurst psiholoģisķi. Viņi smeļ no šī procesa enerģiju.

4.    Navāls ir stabilitāte materiālajā pasaulē (nejaukt ar materiālo pārticību). Tā ir enerģija, kas cilvēkam jāapgūst, lai viņš būtu patstāvīgs un justos droši. 4.viļņa dienā dzimušie ir atkarīgi no materiālā komforta. Viņi labi redz reālo pasauli un saprot lietu patieso vērtību.

5.    Navāls ir individuālās iedvesmas un talanta atslēga. Caur šo enerģiju cilvēks rada, izpauž savu individuālo pasaules redzējumu. 5.viļņa diena dzimušajiem ir nepieciešama pašizpausme. Radoša profesija vai vismaz vaļasprieks.

6.    Navāls ir sadarbības un pretestības pārvarēšanas atslēga. Norāda kādu enerģiju cilvēks izmantos šķēršļu pārvarēšanai. Kāda enerģija jāapgūst veiksmīgai sadarbībai ar citiem cilvēkiem. 6.viļņa diena dzimušajiem dzīves pamatuzdevums ir partnerattiecibas.

7.    Navāls ir maģijas atslēga. Norāda caur kādu enerģiju cilvēks atstāj pēdas vidē un savā dzīves ceļā. Tas ir viņa spēks un apmātība. Viņa nospiedums laiktelpā. 7.viļņa dienā dzimušie ienākuši pasaulē, lai paveiktu šeit ko nozīmīgu un paliekošu. Viņi bieži vien ir ierocis augstāku spēku rokās.

8.    Navāls ir harmonijas jeb dvēseles stabilitātes atslēga. Tā ir enerģija, kas palīdz saglabāt dvēseles līdzsvaru jebkuros apstākļos. Navāls caur kuru mūsu ego iepazīst sirdsapziņu. 8.viļņa dienā dzimušie ir ārkārtīgi pašpietiekami. Viņus nebiedē vientulība. Viņus nav iespējams pārliecināt.

9.    Navāls ir Dieva atslēga. Caur šo enerģiju mēs iegūstam augstāko iedvesmu, savienojumu ar kolektīvo virsapziņu. Navāls iepretim šai atslēgai norāda, kādos apstākļos mēs iegūsim savienojumu ar „Pasaules dvēseli”. 9.viļņa dienā dzimušie ir laimīgāki par citiem. Viņi neprasa no pasaules pierādījumus savas lomas nozīmībai un savam svarīgumam.

10. Navāls ir varas atslēga. Caur šo enerģiju cilvēks noslēdz laulības ar egregoru un translē tā gribu. Caur šo enerģiju izpaužas valdnieki, priekšnieki un despotiski vecāki. Šis navāls darbojas, kad persona dod citiem pavēles un uzņemas nopietnu atbildību. 10.viļņa dienā dzimušie nonākot varas pozīcijās nemaina savu sākotnējo raksturu un varas krēslā izmanto to pašus principus, ko savas dzīves ikdienā.

11. Navāls ir varoņdarba atslēga. Šās enerģijas sfērā cilvēks saskaras ar nopietniem pārbaudījumiem. Un šo enerģiju viņš izmanto, lai paveiktu šķietami neiespējamo. Par šī navāla principu cilvēks ir gatavs ziedot dzīvību. 11.viļņa dienā dzimušie ir ārkārtīgi pašaizliedzīgi. Šo cilvēku dzīvē vienmēr ir vieta varoņdarbam. Viņu dzīves ceļš nav viegls.

12. Navāls ir izredzētības atslēga, stabilitāte gara pasaulē. Caur šī navāla principu cilvēks saņem augstāko patronāžu (ne velti svētajos rakstos iet runa par 12 apustuļiem un pie karaļa Artura apaļā galda sēž 12 bruņinieki). Par 12.viļņa dienā dzimušajiem teic, ka tie ir gara dāvanām apveltītie. Viņu dzīve var ritēt absolūti materiālā plānā un pat uz zema sociālā pakāpiena. Un tomēr, kaut kadā neizprotamā veidā no viņiem staros labdzimtība un viedums.

13. Navāls ir Varavīksnes atslēga. Tas ir kā burkāns piesiets ēzelītim degungalā. Kā apvārsnis, uz kuru iet Dullais Dauka. Šī navāla enerģija ir mūsu saucējs un virzītājspēks. Gaisma tuneļa galā, ko mēs iespējams tā arī nekad nesasniegsim. Tā ir mūsu galējā motivācija. 13.viļņa dienā dzimušie ir atnākuši šeit noslēgt kārtējo inkarnāciju ciklu. Uzrakstīt daudzu dzīvju grāmatas epilogu, lai būtu iespējams „rimeiks”, jauns stāsts. Viņi nobeidz veco un aizsāk jauno. Viņu dzīves ceļā nav nejaušu cilvēku.

      

      Izmantojot šīs 13 efektivitātes atslēgas jeb navālus kas atrodas tām pretī mēs veidojam savas dzīves rakstu. 13 dienu dzimšanas vilnis ir kā dzīves ģenerālprogramma. Mūsu navāla pozīcija vilnī izsaka mūsu lomu šai programmā. Galvenajos vilcienos to var nolasīt caur pirmo un beidzamo viļņa dienu. Pirmā un noslēdzošā diena vilnī ir tā dēvētais – labās un kreisās rokas spēks. Tā ir kustība no labās uz kreiso. No tonālu pasaules uz Naguāla pasauli, kas vienmēr atrodas pa kreisi no cilvēka, lai kā viņš pats pagrieztos. Šis fenomens ir uzskatāmi aprakstīts Karlosa Kastanedas darbos.

 Labās un kreisās rokas spēku vislabāk var izprast, ja novieto cilvēka ķermeni tā, ka starp visām viņa locītavām ir vienāds attālums – tad iegūst upura pozīciju uz ziedokļa un cilvēka laika vilni. Tāds ir maiju priesteru noslēpums. Viņu slepenā parole.

 Arī divu cilvēku sinastrijas skatāmas tāpat, kā tekošā viļņa notikumu nozīme. Tā jāskatās caur katra cilvēka personālo pieslēgšanās atslēgu. Tas ir katra cilvēka dzimšanas dienas cipars 13 dienu vilnī. Tā ir atslēga, ar kuru cilvēks atslēdz savu personālo laiktelpas realitāti. Ja esi dzimis 8.viļņa dienā, tad tava laiktelpas atslēga ir 8. Tātad Tu piedalies laiktelpas evolūcijas programmā izmantojot tā „navales” enerģiju, kurš tekošajā laika vilnī atrodas 8. Pozīcijā.

Tieši tāpat ar sinastrijām – Tu ieslēdz citiem cilvēkiem to enerģiju, kura viņu dzimšanas laika vilnī atrodas 8.atslēgas pozīcijā. Ja tavam partnerim ir cita atslēga (piemēram 10), tad viņš ieslēdz to Tava 13 vienību uztveres diapozona „navales”, kurš atrodas 10.atslēgas pozīcijā. Tā arī būs tā enerģija, ko partneris ienes tavā dzīvē. Mēs „nenolasam” viens otru pa tiešo, bet gan caur savas uztveres diapozonu. Caur vienu no 13 „navales”, kas atrodas mūsu dzimšanas viļņa ietvaros. Tamdēļ 13 dienu cikls ir viena no svarīgākajām laika konstantēm. Tas ir enerģiju diapozons, kuru mūsu apziņa izmanto konstruējot savu individuālo realitāti.

 1.atslēga – iesākt tēmu (tas ir pionieru vadītājs grupas pārgājienā).

 2. – radīt enerģiju kopējai evolūcijai

 3. – mācīt strādāt, veidot ritmiku haosā

 4. – veidot bāzi, stabilitāti materiālajā pasaulē

 5. – izpaust savu individualitāti, būt par esības manifestāciju

 6. – sadarboties, mijiedarboties, cīnīties ar šķēršļiem

 7. – atstāt pēdas laikā, palikt atmiņā

 8. – harmonizēt, līdzsvarot, novērst pretrunas

 9. – atrast Dievu un parādīt to citiem

10. – izveidot egregoru vai kalpot tam

11. – ziedoties idejas vai Pasaules Dvēseles labā

12. – kalpot, būt par piemēru citiem 

www.genium.lv       

 .