Pēc dzimtās savaites dienas varam redzēt kāda ir mūsu jūtu pasaules pamatbāze un kāda mūsu jūtu formēšanās struktūra ielikta mums šūpulī. Kādas ir nesošo jūtu īpatnības. Kā sajūtam situācijas, cilvēku attieksmi un darbību mūsu virzienā. Kā izpaužam jūtas. Kāda ir jūtu struktūra. Cik labi tās apzinamies un sadzirdam. Ko jūtu bāze nosaka mūsu dzīvē. Kas būtu darāms, lai labāk orientētos savā jūtu pasaulē. Pirmajās dienās dzimušajiem jūtu pasaule ir redzamāka. Viņi ātrāk satricinās un arī pauž savas sajūtas citiem, tādejādi neļaujot enerģijai sabiezēt. Jūtu lauks ir liels, bet viegls. Viņi sajūt katru sīkumu un var reaģēt uz to. Šie cilvēki visbiežāk apvainosies. Viņi būs ļoti atbildīgi par savām jūtām. 6/7/8 dienā dzimušajiem jūtas ir arvien paslēptākas un biezākas, koncentrētākas. Viņi neredz sīkumus un neielaiž tos sevī, bet, ja kaut kas aizķer, tad daudz smagāk, ja apvainosies, tad pēc 3šās reizes būs grūti piedot, var nespēt sevi fiziski savaldīt.Pirmajās dienās dzimušajiem dzīvē ir lielāka izvēles brīvība, nekā dzimušajiem nedēļas nogalē.

 

1. Debesu sirds. Uguns un zāles Dievs. (Xiuhtecuhtli).

Simbolizē: uguni, zāli un laiku(gadus), centru, kurš dod apkārtējiem, uguni, kura rodas no saules, stipru gribu, Iegūtas bruņinieka pilnvaras.Uzraudzības tiesības. Atjaunotā sākumu. Asins un dzīvības plūsmu dzīslās. Saukts arī par veco uguns Dievu. Pavardu. Zemes auglību. Dieva vairogu.Tirkīza kungs.

Aizbildniecība-cilvēks neatkarīgi no savas gribas rūpējas par citiem vai uzspiež savu dzīves modeli cilvēkiem, kas ir ap viņu. Gādnieka komplekss. Aizsargā un gādā ar jūtām.

1.savaites dienā dzimušie cilvēki ir spēcīgi, tieši, pārliecinoši, pat kaujinieciski attiecībā pret apkārtējiem. Viņu virzītājspēks bieži vien ir instinktīvas rūpes par savu un citu pamatvajadzībām, bez tam viņi uzskata, ka vislabāk zina, kā visiem būtu jādzīvo. Šo cilvēku būtība pievelk neparastus, izaicinošus un iedarbīgus notikumus. Ar savu entuziasmu un enerģiju sniedz būtisku ieguldījumu visur, kur vien piedalās. Ja viņi iemācīsies izmantot savas vadības prasmes, kļūs empātiskāki un attīstīs izpratni par sociālajām normām, viņi var kļūt izcili līderi. Bērni var būt histēriskāki, skaļāki, bet pateiks konkrētāk ko grib vai negrib. Ja viņam negaršo putra, tad tā arī pateiks, ka negaršo. Vairāk zina ko grib un neļaujas manipulācijām. Cilvēki, kuriem vienkāršāka karma. Šie cilvēki neaiziet galējībās. Viņu nevarēs aizraut tur kur viņu var pataisīt par narkomānu. Pirmajā dienā dzimušie ilgi neapzinās ko spēj, viņi var daudz vairāk kā domā.

Ļoti enerģiski un entuziastiski cilvēki.Jūtu izpausmē ir vienkārši, tieši un saprotami. Ja sakrātas emocijas, tās var paust agresīvāk un autoritārāk-uzspiežot. Bieži vien viņiem ir vienalga sociālo standartu normas. Neiedziļinās tajā kā citi viņus uztver un nav diplomātiski. Ja šķiet kaut kas smieklīgs, tad smejās, neskatoties, ka tā nepieklājas. Viņiem ir vēlme būt notikumu centrā. Negatīvā aspektā izpauž kā nevaldāmību izteikt sevi pirmie un skriet pa priekšu(astrol. auna līdzība), pozitīvā var būt kā iedvesmas, enerģijas un entuziasma lādiņš citiem. Lai dzīvotu caur pozitīvo aspektu ir jāapgūst labās līderības prasmes un jāiemācās būt jūtīgākiem pret to kā citi uztver viņu rīcību. Šie cilvēki pārņem tēva izturēšanās modeli, mācās no tēva, tādēļ viņiem ir ļoti svarīgas attiecības ar tēvu. Tas ir kā lamat, kurš nevis pievelk, bet caur sevi dod citiem.Cilvēks, kurš pats apzinās vērtības, novērtē kas citiem vajadzīgs un dod citiem ko uzskata par vajadzīgu. Citiem jāsaprot, ka 1 dienā dzimušie nevēlas neko sliktu, viņiem vienkārši ir daudz enerģijas.Šie cilvēki var ātri sadusmoties un apvainoties par sīkumiem, taču, ja to pāraudzina sevī, tad var neapvainoties vispār.Ir ļoti nepacietīgi.

 

2.Krama nazis. Krama Dievs. (Itztli).

Simbolizē: akmens un upurēšanas nazi, akmens darbarīkus, lietas, kuras radīja sadzīves vajadzībām, aizsardzībai un bruņojumam. Vulkāniskais stikls.

Mērķtiecība–cilvēks vienmēr sasniegs nosprausto mērķi. Prot piesaistīt padomdevējus un izvēlēties vislietderīgāko ieteikumu.

2.savaites dienā dzimušo cilvēku dzīve ir virzība uz pašu uzstādītajiem mērķiem, vienalga, vai viņi ir vadītāji, darbinieki, brīvprātīgie vai mākslinieki. Apveltīti ar augstu atbildības sajūtu un tiecas izdarīt vairāk, nekā no viņiem tiek prasīts. Viņi ir diezgan spītīgi, visur pamana vissīkākās nianses un tiecas tās visas izlabot. Viņu dzīves uzdevums ir ievirzīt savas darbaspējas, mērķtiecību un pašaizliedzību radošā, jēgpilnā gultnē. Šie cilvēki savās jūtās var būt gan cieti un nesalaužami, gan arī dziļi un tīri. Viņi jūt sevī vēlmi mainīt apkārtējo pasauli. Mainīt pēc saviem ieskatiem. Spējīgi izturēt spiedienu, garīgi izdzīvot grūtās situācijās, izturēt smagu darbu. Viņi sevi nežēlo. Ja uzsāks darbu, tad ar stingru apņēmību izdarīt līdz galam. Neatlaidīgi. Taču bieži paši neapzinās motivāciju savai neatlaidībai un darāmajam darbam. Dara, bet nezin kāpēc. Nespēj pieņemt, ka stāvēs malā, kamēr darbu darīs kāds cits, jo ir pārliecināti, ka viņi izdarīs vislabāk. Ļoti viesmīlīgi cilvēki. Jūtas cietas, asas un griezīgas izpausmē pret citiem, kas nozīmē, ka tās no iekšpuses griež, jo nemāk, varbūt kautrējas tās izrādīt, iznest uz āru, lai gan iekšēji jūtas un emocijas var būt tikpat dziļas kā citiem. Ja viņi priecāsies, tad pie sevis, gribēs pieskriet un apķerties, bet nevarēs sevi pārvarēt, lai to izdarītu. Baidās un vairās no banalām jūtu izpausmēm, lai gan labi māk parādīt, ka ir apvainojušies. Jūtas var izrādīt uzupurējoties un aizstāvot citus. Ja tiks nodarīts pāri tuvam cilvēkam, tad nedomās par sevi. Tuva palīdzēšana citiem(to var pat uzspiest), jo tā viņi caur došanu citiem izrāda to ko nevar izrādīt caur mīļumu. Ja būs izvēle, tad izvēlēsies strādāt mājās, savā saimniecībā. Viņiem patīk, ja nav nevienam jābūt pateicīgam un var būt neatkarīgi un brīvi savās izvēlēs. Saskarsmē ar citiem viņi sajūt vajadzību pēc savas pozīcijas ieņemšanas, pat caur ietiepību un spītību. Šķiet, ka nespēj paši sevī tikt ar šo ietiepību galā, ļoti vēlas pierādīt citiem kaut ko par sevi. Spēj sakoncentrēt sevī ļoti lielu jaudu. Svarīgi, lai šie cilvēki apzinās cik vajadzīgs ir viņu upuris vai palīdzība citiem, vai tas nebūs kā apgrūtinājums citiem, tas bieži vien ir viņu vājais punkts.

 

III. Dīgstošais stāds. Saules Dievs. (Piltzintecuhtli)

Simbolizē: ziedēšanu, jaunību, bērnus, atjaunošanos, uzlecošu sauli, saules mazo brāli, sapņus, vīzijas, haluciogēnos augus, dziedināšanu, unikalitāti, rotaļīgumu, flirtu, prieku, 7 ziedus. Spožu gaismu.

Pavairošana – cilvēks ienācis šai dzīvē vairot vērtības. Spēj pavairot jebko – gan labo, gan slikto, gan materiālo, gan garīgo.

3.savaites dienā dzimušie cilvēki ir nopietni, šad tad mēdz izjust nedrošību un viņiem ļoti nepieciešams apkārtējo atbalsts, novērtējums un publiska atzinība.Viņi dzīvē cenšas ieņemt augstu statusu un, ja ir pārņemti ar ideju, kļūst ārkārtīgi produktīvi jebkurā jomā - viņi var uzcelt templi, izraisīt karu vai revolūciju, radīt egregoru. Jau kopš mazotnes viņi ļoti daudz cer sagaidīt no sevis, apkārtējiem un dzīves, tam pakļaujot savu jūtu pasauli. Šī iemesla dēļ viņi ir gatavi neatlaidīgi strādāt. Ļoti daudz viņu dzīvē nosaka viņu skolotāji un autoritātes. Viņu dzīves uzdevums ir apzināties savu vērtību pašiem par sevi (Es Esmu), nevis saistībā ar to, ko viņi ir sasnieguši, radījuši vai vairojuši.

3savaites dienā dzimušie mēdz pazaudēties savā sajūtu virpulī un viņiem ir grūti atrast savas dvēseles īsto seju. Viņi baidās pazaudēt to ko vēl nemaz nepazīst. Spēj uzburt gan skaistu ilūziju, gan pārpīlēti traģisku perspektīvu. Vieglāk kā citi panes fiziskus ievainojumus, bet ilgi atceras nodarīto. Prot izdarīt izvēli un nešaubās, taču drošības pēc tomēr izvairās no situācijām, kurās jūtas var iznest kādu dziļi apslēptu patiesību pašiem par sevi.  Ļoti darbīga jūtu pasaule. Ātri un spēcīgi atnāk, bet tikpat ātri var pāriet. Īsas jūtu uzplaiksnījuma fāzes, bet augstiem viļņiem. Šiem cilvēkiem ir nepieciešama cieņa un atzinība. Viņiem patīk, ja tos respektē un vēršas pie viņiem kā pie skolotājiem. Spēj darboties autoritātes vai, piemēram tēva pakļautībā. Šajā dzīvē viņi mācās pašpietiekamību un tā būtu jāsasniedz apzinoties pašam savu nopelnu vērtību nevis caur autoritātēm vai citu novērtējumu. Viņu spēks ir noturība, apņēmība mācīties un uzlabot visu. Vājais punkts ir paškritika, sevis tiesāšana un pārlieku vainošana.


IV. Kukurūza. Kukurūzas un pārticības Dievs/Dieviete. (Cinteotl)

Simbolizē: kukurūzu, vārpas, graudus, maizi, uzturu. Cilvēka fiziskajai eksistencei nepieciešamais.Viena no svarīgākajām dienām. Fizisko aizsardzību. Fizisko gatavību. Pilnvērtība.

Aizsardzība un komunikācija. Cilvēks nes pasaulei varu un svētību. Spēja redzēt reālos apstākļus un spēku samēru jebkurā dzīves situācijā. 4.savaites dienā dzimušie cilvēki ir ārkārtīgi harizmātiski. Objektīvi un reāli cilvēki, tajā pašā laikā apveltīti ar radošu domāšanu un spēju komunicēt ar ikvienu. Daudzi ir izcili dziednieki, skolotāji, oratori un vadītāji. Šiem cilvēkiem ir īpaša saikne ar jaunatni, viņi labprāt sniedz tiem padomus, dalās pieredzē, ir skolotāji un palīdz atrast savu izpausmes veidu un ceļu. Šie cilvēki daudz runā, kā arī var domās aizklīst tik tālu ar risinājumu meklējumiem, ka pat neatceras pamatproblēmu. Viņiem ir grūtības apstādināt savu prātu. Tāpēc viņu dzīves uzdevums ir meklēt veidus, kādā apstādināt un sastrukturēt savas domas un ievirzītu prāta aktivitātes pozitīvā gultnē. Šiem cilvēkiem ir izteikta vēlme, lai viss notiktu pēc plāna. Viņiem ļoti vajag izteikt savas jūtas, runāt par tām ar citiem, pretējā gadījumā spēj sakrāt sevī dažādus pārspīlēti negatīvus scenārijus. Caur runāšanu attīra sevi. Izjūt tādu kā aizgādniecību. Ļoti labi saprot bērnus, komunicē ar tiem un instinktīvi jūt kas tiem nepieciešams. Dabas dots talants attīstīt savu domu. Tas parādās gan mākslā, gan rakstniecībā. Mēdz izteikties drosmīgi un tieši. Ļoti jūtīgi uz ārējās pasaules attieksmi sevī. Ceturtajā un piektajā dienā dzimušie izstaro tādu kā aizsardzības lauku ap sevi. Viņi dzimuši 9dienu viduspunktā, kas ir arī Māras dzimšanas brīdis un nodrošina dabisku spēju izmantot šo pārejas, attīrīšanas un ķermeniskās aizsardzības enerģiju.

Skauģis man skaust gribēja, Apšu koku smidzināja. Ko var skauģis man darīt, Ko manam kumeļam?Pats es dzimis piektu rītu, Kumeļš piektu vakariņu. (LD 29958,1). Tātad ne ķermeni, ne prātu šiem cilvēkiem ietekmēt caur šāda veida manipulācijām nevar.

 

V. Nāve. Nāves Dievs. (Mictlantecuhtli)

Simbolizē: Pāreju citā līmenī. Saikni ar paralēlajām pasaulēm. Pazemes pasauli. Vārtus vai tiltu uz mūsu zemapziņu. Apliecina, ka ir pienācis laiks. Atsegtu sakrālās pasaules redzamo daļu.

Romantisms – cilvēki ar paaugstinātu jūtību pret dzīves norisēm un apkārtējiem. Viņu personība var ievērojami izšķīst jūtās.

5.dienā – tātad savaites viduspunktā - dzimušie cilvēki ir ļoti jūtīgi un emocionāli, gan attiecībā uz apkārtējo vidi, gan uz pašu vēlmēm. Jūtas bieži nav apkārtējiem, varbūt arī pašiem  izprotamas.Ideālisti, meklē pilnību visās sfērās, reti ir apmierināti ar sasniegto, tāpēc smagi pārdzīvo vilšanos. Spēj veidot ļoti dziļas partnerattiecības, bet mēdz arī ļoti tajās ciest, tāpēc vēlams atrast stabilus un saprotošus cilvēkus sev apkārt. Bieži mēdz gremdēties vainas sajūtā, un, ja viņi to apzinās un transformē, tad sasniedz ievērojamu garīgo izaugsmi. Viņu galvenais dzīves uzdevums ir rīkoties saskaņā ar savu patieso būtību, nevis tā, kā to sagaida citi.

Šie cilvēki sajūt caur plašāku enerģētisko diapozonu kā citi – redz auras, labi strādā intuīcija, sajūt blakus dimensijas, blakus kanālus, astrālos ķermeņus u.t.t. . Dabā jūtīgi cilvēki. Ļoti laba saikne ar dabu un to kas tajā notiek. Šie cilvēki izmanto arī citu cilvēku enerģiju, lai visu apzinātu.Viņi pieslēdzas informatīvajiem laukiem bez apzināta nodoma. Ideālisti. Grūti veido kompromisu.Dēļ pārlieku lielā jūtīguma un emocionalitātes mēdz dot citiem maldinošas un nepamatotas cerības. Maldina arī sevi, jo pārspīlēti uztver citu cilvēku jūtas. Šajā dienā dzimušie izvairās piesaistīt sev uzmanību, viņi var noslēgties sevī. Parasti nestāsta citiem kā jūtās, nevēlas atklāt savu iekšējo pasauli. Ja ir spiesti to darīt, tad sniedz ļoti skopu informāciju. Paši vēro visu un nepalaiž garām neko. Viņiem vajadzīga pašiem sava valstība un laiks, lai sakārtotu savas jūtas un iekšēji noskaņotos.


VI. Ūdens gars. Pārvalda Ūdens Dieviete. (Chalchiuhtlicue)

Simbolizē: Zemes ūdeņus, tekošu ūdeni, viļņošanos, ūdens gultni, avotu, ezeru, upi, lietu, plūdus kā cilvēka attīrīšanos, sievišķo, intuīciju, skaistumu, auglību augiem, mieru, cieņu pret cilvēka paveikto, dod dzīves jēgu, dzīves skaistumu, radošumu, idejas, ūdensrozi, vardi, vecāko māsu vai Pērkona(Tlaloc) dzīvesbiedri. Sieviešu, bērnu un jaundzimušo aizstāvi, zvejnieku aizstāvi, rīta miglu un miglu, kas saistīta ar slavu,  saistību ar čūskām.Nefrītu(zaļo akmeņu svārki).

 Darbīgums – cilvēks, kas nespēj dzīvot bez radoša darba. Neprot radīt un uzkrāt labumus tikai sev, daudz strādā sabiedrības labā.

6.savaites dienā dzimušie cilvēki ir enerģiski, izpalīdzīgi, praktiski, pašpietiekami ar apveltīti ar augstu pašmotivāciju. Viņi demonstrē spēcīgu radošumu ikvienā darbībā, tāpēc viņiem ir grūti būt vienkārši izpildītājiem. Bieži viņi darbojas sabiedrības labā, mēdz būt lietpratīgi konsultanti vai padomdevēji. Uzņemas atbildību un ir ļoti pašpaļāvīgi. Tajā pašā laikā viņu pašvērtējumu rada panākumi sabiedrībā, kurus viņi cenšas noturēt, esot nepārtrauktā darbībā. Savā būtībā viņi ir nedroši, tāpēc viņu dzīves uzdevums ir vairāk iedziļināties sevī, apjaust savu vērtību un rast iekšējo stabilitāti.

Šie cilvēki ir jūtīgi pret dažādiem dzīvības ritmiem un nisansēm. Cilvēkam ir ļoti dziļa jūtu pasaule. Citiem ir grūti to saprast. Šo cilvēku jūtas ir stiprākas par viņu domām, tāpēc viņi reti uzticas citiem.  Gadās, ka kāds no vecākiem bērnībā bijis kritisks vai vecāku nav bijis. Tas novedis pie sajūtas, ka sasniegumi ir dzīves jēga. Šī pasaulīgā atzinība simbolizē vecāku atzinību. Arī dzīšanās pēc neatkarības ir pašvērtības meklējumi, ticība sev, ticība, ka esat cilvēks, kurš spēj pasaulei kaut ko piedāvāt. Šajos cilvēkos mīt dziļas bailes par to kas viņi ir nekas, ka viņi nespēj neko dot pasaulei. Un ambīcijas ārējā pasaulē ir tikai atbildes reakcija uz tām. Šo cilvēku dzīve ir kā eksperimentāla, progresīva mācība, kuras laikā cilvēks atklāj savas vājās un stiprās puses. Visbiežāk šiem cilvēkiem izdodas pierādīt sevi. Viņiem ļoti svarīgi ir justies droši, taču viņiem nav varas pār savām bailēm, tādēļ ar tām ir laicīgi jāstrādā. Apzina visus riskus.  Senajiem latviešiem skaitlis 6ši bij pamats Saules un zvaigžņu ritmiem un kādai apslēptai enerģijai, kuru vecākie cilvēki sauca par “Pasaules saprātu”. Šis ritms apslēpts arī mātes klēpī(tas zināms no senajām dzimtām, kuras no saviem seņčiem saņēma zināšanas un pienākumu “valdīt pār cilvēku prātiem”.

 

VII. Zemes dvēsele. Pārvalda zemes un mīlestības Dieviete. (Tlazolteotl)

Simbolizē: Ciklu, saknes, zemi, vairošanos. Vīrišķā un sievišķā attiecības. Saslēgumu ar seksualitāti. Netikumību un attīrīšanos. Laulības pārkāpšanas patronesi. Nelegālu mīlestību, iekāri, izvirtību, baudu, vainu, vienreizēju atzīšanos. Reģenerāciju, atkritumu pārstrādi uz bagātību, miesīgu vainu piedošanu.  Neredzama, bet visur klātesoša. Tvaika pirti un attīrīšanās rituālus. Saistīta ar dzemdību un pēcdzemdību periodu. Kokvilnu, vērpšanu. Saukta arī par dubļu Dievieti, cilvēku grēku uzsūcēju.

Gudrība – cilvēks ar savu atšķirīgo dzīves stilu spēj sniegt mācību daudziem. Katram atrod atbilstošo pieeju un īstos vārdus.

7.savaites dienā dzimušo cilvēku iekšējā pasaule ir paradoksu pilna. Viņi paši to nespēj kontrolēt, tāpēc viņi tiecas „turēt roku uz pulsa” vismaz videi ap sevi. Askēti, mīl kārtību, tajā pašā laikā spēj dziļi baudīt smalkas lietas, mākslu, mūziku. Viņu iekšējās kaislības un dziņas bieži rada viņos pašos vainas sajūtu, kas kopā ar šo tieksmju apspiešanu var veicināt sarežģītus uzvedības modeļus, piemēram, pašizdomātus sodus vai vainas izpirkšanas rituālus. Tikpat radoši viņi arī spēj paši apzināt un transformēt dziļās pretrunas un sevi dziedināt, un izmantot šo pieredzi, lai dziedinātu citus.

Jūtas saistītas ar ziedošanos.Savas sajūtas un atklāsmes par tām vēlas pastāstīt plašākam cilvēku lokam-manifestēšanas un skološanas vēlme. Cilvēki tiecas pie 7dienā dzimušajiem, lai tie caur sevi iznestu un paskaidrotu viņu jūtas, lai dotu padomu to sakārtošanai. Ļoti jūtīga seksuālā un skaņas uztvere. Ļoti koncentŗeti izjūt tieši cilvēku attiecības. Mīl sabiedrību un darbu sabiedrībā. Šie cilvēki jūt citu cilvēku instinktus, kaislības, kundalini enerģiju. Viņi sajūt cilvēku un it kā redz viņam cauri un nespēj uzreiz nokontrolēt savu juteklisko reakciju, tā bieži traucē. Viņus mēdz vadīt kaislības. Šo enerģiju viņi var novirzīt radošā gultnē. Var būt labi skolotāji, dziednieki un konsultanti. Augstu vērtē mūzikas un mākslas pasauli. Šiem cilvēkiem it visā ir svarīga kvalitāte.Septītajā dienā dzimušie prot aizraut citus caur stāstījumu un humora izjūtu.prot pasmieties paši par sevi, nes sevī mūžīgo bērnu.

VIII. Jaguāru lords. Kalnu sirds. (Tepeyollot)

Simbolizē: Iekšējo apziņas spoguli, caur kuru redzam savu negatīvo izpausmi un tikai tad mācamies no tās. Dziedāšana caur ērkšķiem. Kalns kā lifts uz debesīm. Debess un zemes ass krustpunkts. Spēks, kurš sirdī apvieno debesis, zemi un četras debespuses.. Sirds un debesu klēpja sasaiste. Iekšējais pulss. Atbalss. Zemestrīce. Dzīvnieku kungs.

Atklātība –cilvēks ir atvērts smalkajām strāvām un neapzināti tiecas pēc augstākiem mērķiem. Spējīgs uz visu idejas vārdā.

8.savaites dienā dzimušie cilvēki ir ļoti daudzpusīgi, sarežģīti un apveltīti ar īpašu spēju saskatīt lietu un notikumu patieso būtību. Viņi nereti vērsti uz dziļāku dzīves (īpaši tās tumšo pušu) analīzi, tāpēc var būt labi psihoterapeiti, pētnieki vai izmeklētāji. Šie cilvēki ir gudri, fiziski un garīgi „ātri”, kā arī nekavējoties reaģē uz jebkuru kairinājumu un pieņem lēmumus. Dažreiz viņi mēdz būt pārsteidzīgi. Viņu dzīves uzdevums ir iemācīties apstāties un, izmantojot savas spējas, sajust sevi un situāciju Smalkajā plānā, pirms pieņemt lēmumu vai veikt darbību. Jūtu apstrādes procesi sarežģītāki, viņi nevar tā vienkārši pateikt to kas viņiem patīk vai nepatīk. Tam var būt daudz iemeslu, varbūt nav izdevīgi teikt ko vēlas, varbūt empātija, negrib nevienu aizvainot, citrreiz aprēķins un bailes izsaukt pretreakciju. Jo dziļāka karma, jo vairāk cilvēkā labā un sliktā. Jo cilvēkam lielākas svārstības labajā un sliktajā, jo viņam ir lielākas iespējas vairāk šajā dzīvē iegūt. Bet viņiem ir arī lielākas iespējas kļūt par neveiksminieku un bomzi. Vairāk dzīvo pēc iepriekšējo dzīvju paterniem un meklēs veidu kā no tā izrauties, viņam nav tradicionālo risinājumu.’Viņi sevi it kā upurē un izejot caur negatīvo pieredzi(izbaudot uz savas ādas) gūst atbildes un mācību-smēķējot pūš dūmus spogulī(simboliski). Dzīves kustība iespējama krustojoties zemes un debess asīm. Ļoti svarīgi ir izprast cilvēku un pārējās pasaules mijiedarbības uzbūvi. Viņi it kā mēģina sakausēt kopā cilvēcisko un dzīvniecisko, sakrālo un profāno. Viņi sajūt sevī kosmisko apziņu. Jūt, ka svarīgākais dzīvē ir attīstīt izturību, tiekties būt perfektākiem un tikt galā ar negācijām, kuras bremzē vai apstādina viņu dvēseles evolūciju.

Jūtas pulsē esot blakus cilvēkam ar kuru notiek saskarsme, enerģētisko lauku mijiedarbībā. Tiklīdz ieiet citā telpā, tā attālinās no šī pulsa.Viņiem ir nepieciešamība izrunāt savas sajūtas(ne cilvēkiem, bet izlikt uz āru).Bieži nākas cīnīties ar savām un citu iedvestām negatīvajām domām. Šiem cilvēkiem nepieciešams iemācīties sliktajā saskatīt gaišo un novirzīt fokusu uz to. Tas ir veids kā viņiem rast sevī sakārtotību. Viņiem ir jāuzkāpj kalnā, lai saprastu, ka dvēsele ir visa evolūcijas rezultāts, ka cilvēka gars ir daļa no kosmiskās radīšanas.

 

IX. Pērkona diena. Lietus Dievs. (Tlaloc).

Simbolizē: Lietu caur asarām. Transformāciju. Pārdzimšanu.  Atvērtību pašsakārtošanās procesu. Pērkonu, zibeni, vētru, ledu, krusu. Dīgšanu, fiziskās un garīgās auglības veicināšanu.. Ūdens elementa spēku. Svēto kalnu, kalna svētnīcas, pazemes svētnīcas. Gaismu. Jūras radības, vēžveidīgos. Virzienu-auglība vai sausums. Met debesīs čūskas, kas ražo lietu(Maiju prototips lietus Dievs - Chac). Vietu mūžīgajā pavasarī. Kailu, atvērtu dvēseli. Čūskas simbolika.

Apgarotība – cilvēks ir cieši saistīts ar kādu no garu pasaulēm (ar gaišo vai tumšo), kuru spēki caur viņu darbojas realitātē.

9.savaites dienā dzimušie cilvēki ir spēcīgi, neatkarīgi, spītīgi un dažreiz nedaudz antagonistiski. Viņi ir pašpietiekami, ar tieksmi pēc vienatnes. Neatkarība var viņiem traucēt uzturēt attiecības, savukārt norobežošanās, lai netraucēti darbotos, rada par viņiem iespaidu kā par savtīgiem un neizpalīdzīgiem. Tāpēc viņu uzdevums ir rast līdzsvaru starp spēcīgo saikni ar Smalko pasauli un materiālo realitāti, attīstīt līdzjūtību un izpratni pret atšķirīgo. Viņiem patīk antīkas lietas, mēdz veidot izcilas kolekcijas. Mīl pavadīt laiku dabā, tādējādi sevi harmonizējot un dziedinot. 

Šiem cilvēkiem nevajadzētu nodarboties ar prognozēšanu, jo viņi atrodas nepārtrauktā transformācijas virpulī un viņu attiecība pret pasauli un notiekošo nepārtraukti mainās. Teic, ka šiem cilvēkiem izvēles brīvības gandrīz nav – viņu liktens ir noteikts no augšas. Viņi bieži vien darbojas kā ķīmisķie reaģenti –transformējot apkārtējo cilvēku jūtas, jo caur savu attieksmi uzrāda cilvēku vājās vietas. Šiem cilvēkiem nevajag izdarīt pieņēmumus, ka viss būs slikti vai labi, jo rezultāts var būt gan pretējs, gan negaidīti savādāks. Bieži nedomā ko saka, jo ir pārliecināti par to ko jūt un uzskata, ka viņu dvēseles pieredze un evolūcija ir absolūta. Lai izteiktu savas sajūtas citu pārliecināšanā veido galējus, pat pārspīlētus piemērus.Viņi palīdz citiem tādēļ, lai būtu iespēja ieviest savu kārtību. Darbojas slēpti autoritatīvi. Mīl senlaicīgas un arī ar jūru saistītas lietas. Ļoti saistīti ar 8to dienu. Balstās uz sajūtu, ka zin visu labāk par citiem, tādēļ viņus ir ļoti grūti pārliecināt vai ieinteresēt ar citu viedokli. Cilvēks iekšēji patiesi labi var justies tikai ar sakārtotu zemapziņu. 

 .