Savaites dienas.

Pēc savaites dienas varam vadīties vai dienas garīgais fons ir labvēlīgs kā jauna sākšanai vai pretēji - nobeigumam, aktīvam darbam vai meditatīvai apcerei? Savaites diena nosaka, kā mūs iespaido mūsu pašu jūtu pasaule, uztvere un kādām situācijām šo fonu vislietderīgāk izmantot. Mezoamerikas mitoloģija stāsta par 9 nakts kungiem, no kuriem katrs pārvaldīja pār savu nakti(zemapziņas pasauli), atbilda vienam no 9 pazemes līmeņiem.Viņi arī pabeidz dienas nodomu.Šīs 9 dievības simbolizē cilvēka darbību dziļākajās un tumšākajās dvēseles daļās. Tie veido ciklu, kurš atkārtojas mūžīgi.Tie simbolizē spēkus, kuri dzīvo mūsu dabiskās vēlmes pastāvēt. 

Pirmajās savaites dienās pienesumu no ārpasaules un mijiedarbības ar to uztveram vieglāk, taču ar katru dienu jūtas pārklājas un sajaucas gan ar pirmajās dienās pieredzēto, gan ar iepriekš neapstrādātajām jūtām, kuras kļuvušas par dažādu subjektīvu emociju uzkrājumiem un rada nelabvēlīgu augsni jaunajai pieredzei(graudi ar pelavām). Mums visiem ir liela neapstrādātu jūtu bāze! Mainās jūtu blīvums, kļūst arvien koncentrētākas.

Svarīgi pievērst uzmanību arī nakts sajūtām, kuras ir piepildītas ar mūsu nenoslēpjamajām jūtām un sapņu pasaulē tās strādā bez mūsu ķermeniskās palīdzības. Sapņos tās atklāti spēj cīnīties ar mūsu apziņas meliem un satikties ar savām apziņas cietumā ieliktajām sāpēm. Latviešu folklorā aizmigšana ir simboliska mazā nomiršana, kas ļauj dvēselei doties savās gaitās uz sev zināmajām vietām un pie savā nezemes atmiņā zināmajām dvēselēm. Caur dienu raksturojumu varam sniegt vien nelielu virzienu tam kā dienas fons varētu ietekmēt jūsu dvēselisko pieredzi, taču tas būs tikai pāris no neskaitāmiem variantiem. Šo fonu pat nav iespējams aprakstīt vai nodefinēt, jo nav nosakāma cilvēka dvēseles uztvere un aktualitātes.Tādēļ svarīgi ir katram pašam sekot savas dvēseles dzīvei un būt vērīgiem pret to ko jūtat.

Ir atšķirība kā 9dienu nedēļa darbojas cilvēkā, viņa dvēselē un kā tas darbojas pasaules laukā. Cilvēkam tas tomēr ir vadāmāks process

Dievu nosaukumi: Xiuhtecuhtli, Itztli, Piltzintecuhtli, Cinteotl, Mictlantecuhtli, Chalchiuhtlicue, Tlazolteotl, Tepeyollotl, un Tlaloc.

 

1. Savaites diena. Debesu sirds. Tirkīza kungs. (Xiuhtecuhtli).

Simbolizē: uguni, zāli un laiku(gadus), centru, kurš dod apkārtējiem, uguni, kura rodas no saules. Iegūtas bruņinieka pilnvaras.Uzraudzības tiesības. Atjaunotā sākumu. Asins un dzīvības plūsmu dzīslās. Saukts arī par veco uguns Dievu. Pavardu. Zemes auglību. Dieva vairogu.Tirkīza kungs.

Aizsākuma diena. „Es atveru jaunus dzīves vārtus”. Klausi intuīcijai, pieņem lēmumus, tici savam spēkam un sāc radīt!

Skaitlis „1” simbolizē vienotu veselumu. Šajā dienā jāizmanto spēja uzņemties vadību, drosme, neatkarība, izlēmība, individualitāte, aktivitāte, jaunrade, iniciatīva un autoritāte. Esi oriģināls un radošs. Dari to, ko vēlies. Labākā diena, lai uzsāktu ko jaunu visās jomās. Lieliska diena pirmajai tikšanās reizei ar jauniem cilvēkiem. Apzinies, ka šajā dienā vēlas izpausties arī agresivitāte, impulsivitāte, ietiepība, patmīlība, savas gribas uzspiešana, nepiekāpība, cietsirdība, dusmas, spītība un satraukums. Neļauj tām varu, lai nesagrautu savas iespējas!

Esam ieguvuši zināmu Dieva aizsardzību. Šajā dienā varam sajust savu garīgo svaru, savu veselumu un dzīvības spēka pulsu. Mēs sajūtam savās garīgajās rokās spēku un viedumu, kurš ir mūsu pamats un balsts. Tas  ļauj cilvēkam būt nosvērtam un pašpietiekamam. Ir sajūta “Es esmu”. Cilvēks pats balstās uz savu garīgās apziņas piepildītību. Ietekmē sajūta, ka daudz kas ir manās rokās un manā atbildībā. Diena, kurā cilvēka garīgā pasaule ir visskaidrākā, sakārtotākā un ar degsmi veidot nākotnes perspektīvu. Diena diagnosticē iepriekšējā cikla sekmes, tādēļ, ja šo degsmi nejūtat, tad tas norāda, ka nav notikuši dvēseles evolūcijai nepieciešamie procesi. Iespējams justies arī kā pārdegušam, kas liecina par to, ka ir jau par smagu nest neapstrādāto un nesakārtoto sajūtu nastu. Diena parāda cik daudz gaismas, siltuma un dvēseliskās barības nesam sevī un cik daudz no tā varēsim dot pasaulei ap mums. Svarīgi ir apzināties līdzsvaru starp pasauli un sevi, neaiziet galējībās, nepāršaut pār strīpu.

 

 2. Savaites diena. Krama nazis. Akmens Dievs. (Itztli).

Simbolizē: akmens un upurēšanas nazi, akmens darbarīkus, lietas, kuras radīja sadzīves vajadzībām, aizsardzībai un bruņojumam. Vulkāniskais stikls.

Sadarbības diena ("Esmu labestīgs un iejūtīgs pret citiem!") un garīgā līdzsvara diena („Seko savai zvaigznei!"). Iedvesmojies un iedvesmo!

Skaitlis "2" simbolizē polaritāti, visu lietu duālo dabu un vienlaikus - līdzsvaru. Šī ir augstāko enerģiju vibrāciju diena. Saglabā dvēseles mieru un garīgo līdzsvaru, esi pacietīgs un ļauj dienai ritēt savu gaitu! Izjūti un uzklausi apkārtējos, sadarbojies, esi diplomātisks un dari vairāk, nekā no tevis gaida! Mazāk runā un lasi, vairāk klausies savā intuīcijā, sajūti iedvesmu un iedvesmo apkārtējos! Neļaujies merkantilismam, aizdomīgumam, vienaldzībai, vieglprātīgumam, domu nepastāvībai, viltībai un sakāpinātām emocijām! Nestrīdies un netenko! Proti gaidīt!

Šajā dienā izjūtama vēlme izrādīt jūtas palīdzot citiem.  Ja jautāsiet pēc palīdzības, tad saņemsiet to nesavtīgā un, iespējams pat piespiedu veidā. Iespējams kāds ziedos savu laiku jums un jūs savu laiku citiem. Šajā dienā cilvēki strādās atdodot savu darba jaudu maksimālajā līmenī, jo esam pilni ar apņēmību darīt, ķerties klāt, īstenot savu nodomu. Otrajā savaites dienā svarīgi savu darba jaudu nepārspīlēt un ievērot arī citu cilvēku vēlmi darboties un sadarboties. Tā ir diena, kad iespējams sajust caur kādiem impulsiem sadarbojamies ar citiem cilvēkiem un vai šajā sadarbībā jūtamies komfortabli. Jābūt vērīgiem attiecībā uz saviem sadarbības modeļiem un to īstenošanu. Ko citi cilvēki caur kopējām darbībām ienes mūsu dzīvē un kā mēs uz to reaģējam.


 3.Savaites diena. Dīgstošais stāds. Saules Dievs. (Piltzintecuhtli)

Simbolizē: ziedēšanu, jaunību, bērnus, atjaunošanos, uzlecošu sauli, saules mazo brāli, sapņus, vīzijas, haluciogēnos augus, dziedināšanu, unikalitāti, rotaļīgumu, flirtu, prieku, 7 ziedus. Spožu gaismu.

Prieka diena. „Izstaroju prieku un dalos tajā ar citiem!" Lai Tavas mirdzošās acis un aizrautība vairo pārpilnību!

Skaitlis "3" simbolizē radītāju. Šī ir lieliska diena svinību organizēšanai un norisei (ar nosacījumu, ka iepriekšējās dienās ir iekrāti līdzekļi). Jebkurā, pat visrutinētākajā darbībā ir viegli izpausties radoši! Atrodi prieku ik mirklī, smejies, un izklaidējies! Katrā cilvēkā saskati dievišķo gaismu un mīli to! Šajā dienā ir laba gaumes sajūta un humora izjūta. Cilvēki ir entuziasma pilni, asprātīgi, optimistiski, draudzīgi, viegli spēj ieinteresēt un aizraut ar savām idejām. Neļaujies izšķērdībai, slavaskārei, iedomībai un straujām garastāvokļa maiņām! Nekritizē apkārtējos!

Diena, kurā sajūtam vēlmi izrādīt sevi, parādīt sevi citiem. Tas padodas viegli un nepiespiesti. Šajā dienā jūtu pasaule jau kļūst daudzslāņaina un miksēta kopā ar emocijām. Sajūtas, kuras uztveram caur ārpasauli rada spēcīgāku reakciju vai pretreakciju, tādejādi nedaudz apgrūtinot skaidru un nepiesārņotu tālāko sajūtu uztveri. Viss ko šajā dienā sajūtam sāk augt. Ja tas ir iesēts labā un tīrā augsnē, tad tāds arī izaugs, ja būs apvīts ar negācijām, tad tālāk augs negatīvajā aspektā. Mītiskajā apziņā skaitlis 3 saistīts ir attīstības un dzīvības turpināšanas iespēja. Šī diena paver, dāvina  vairākas  ceļa iespējas, dod vairākus palīgus, taču mums jāpieskata sevi, lai tiešām šo palīdzību pieņemam no sirds, caur cieņu, pateicību un piešķirot tai vērtību. Latviešiem skaitlis trīs atrodams iniciācijas pasakās, kas it kā diagnosticē to cik daudz patiesa prieka, gaismas un skaidrības ir mūsu dziļākajā jūtu slānī un vai spēsim atrast to ceļu, kurš paredz mums vajadzīgo perspektīvu. Katrā ziņā diena vēlē labas nākotnes iespējas. Parāda, ka cikls ir atvērts, laika telpa ir vaļā. Svarīgākais ir atrast sevī īsto sajūtu uz kuras bāzes turpināt ceļu un nepazaudēties maldinošajos emociju ceļos.


 4.Savaites diena. Kukurūza. Kukurūzas vālīšu Dievs. (Cinteotl)

Simbolizē: kukurūzu, vārpas, graudus, maizi, uzturu. Cilvēka fiziskajai eksistencei nepieciešamais.Viena no svarīgākajām dienām. Fizisko aizsardzību. Fizisko gatavību. Pilnvērtība.

Organizētības, darba diena („Darbs dara darītāju!") un sabiedriskās labklājības diena ("Es ar sirdsšķīstu prieku svētu sabiedrisko uzplaukumu un palīdzu tam!")

Skaitlis "4" simbolizē matēriju, organizētību, struktūru. Šī ir stabilitātes, darba mīlestības, nesavtības, noteiktības un uzticamības diena. Celies agri, saplāno darbus un īsteno tos laikā! Visu, ko šodien dari, jāpieskaņo sabiedrības labklājībai. Dāvājot labumu citiem, spārnosi arī pats savu veiksmes putnu. Lieliska diena, lai sabalansētu savu budžetu, pārbaudītu veselību, saremontētu sabojāto, nomazgāt netīro un uzrakstīt ilgi atliktu vēstuli. Neļaujies principialitātei, skopumam un savtīgam darbaholismam! Tērē līdzekļus saprātīgi!

4tajā savaites dienā jāapzinās ķermeņa un tā vajadzību svarīgā nozīme, jo tā ir mūsu dvēseles mājvieta šajā dzīvē. Nevaram rūpēties par savu garīgo izaugsmi, ja atstājam novārtā fizisko. Šī diena pauž fizisko gatavību doties garīgajā plānā, saplūst ar to. (Trīs gadiņus audzināju stallī bērnu kumeliņu, ceturtā gadiņā, liku seglus mugurā). Ķermenis ir šīs saules instruments un dvēseles palīgs.

Latviešiem šī diena tika dēvēta par piektvakaru, jo tika atzīmēts nedēļas vidus. Tie tika svētīti, jo uzskatīja, ka šajā vakarā Māra piedzimusi(dzimšanas un miršanas norišu pārzinātāja).Tas ir pārejas brīdis no profānās sajūtu pasaules uz sakrālo. Tas ir laiks starp divām telpām.. Par to ir saglabāts daudz ticējumu un dažādu darbību. Piektvakarā attīrīja miesu no visa iespējamā, lai nekas netraucētu tuvoties dvēseles laukam. Tas bij kā pāreja no ķermeniskā, materiālā uz garīgo un arī šo pasauļu savienošana. Fiziskās lietas šajā vakarā ieguva sakrālu un maģisku nozīmi.  Šajā dienā gāja pirtī, nomazgājās un veica dažādas rituālas, ar zālītēm, buramvārdiem saistītas darbības, vārdošanu, pieburšanu. Ārstēja slimības(skaitot uz atpakaļu un pēc tam sadedzinot), fiziskas vainas, noņēma lāstus, vārdojumus un noskaušanu, jo tas viss ir mūsu ķermeniskās un materiālās telpas laukā. Visu to tīšo vai netīšo agresiju, ļaunās domas, dusmas, vainošanu, pārmetumus ko saņēmuši no cilvēkiem. Piektvakarā taisīja dažādas smērītes, eļļiņas, zāļu maisījumus. Darīja visu, kas materiālo un vielisko padara par tādu kā brīnumlīdzekli. No Māras pasaules pamazām ejam uz Dieva pasauli.Piektvakars bij kā nodeva zemei un materiālajai pasaulei. Piektvakarā nestrādāja. Saimnieces pat kalponēm nelika darbus. Ja nesvētīs, tad, tad viss miesiskais virsslānis paliks cilvēkā un kā sekas minētas visādas sadzīves nelaimes. Bij svarīgi, ka godājam savu ķermeni. Dvēsele ir dievišķā daļa cilvēkā, kas zemes virsū dzīvo Māras dotā un uzturētā augumā. Ja nebūs vesels un tīrs ķermenis, tad arī dvēselei nevarēsim dot to labāko. Tīra pirts taka – tas ir vesels augums un pastāvīga rūpe par tā labklājību, kas savukārt nodrošina veselīgu bērnu piedzimšanu un nostiprina dzimtas un tautas turpinājumu nākotnē. Piektvakarā dzimušie bērni  varot redzēt raganas un garus.Ja trīs lielās piektas bērns zīdīts, tad viņam esot burvju spējas.Piektvakars aptvēra daļu ceturtdienas, nakti un piektdienas pirmo pusi vai pat visu dienu. Tā kā šīs dienas ir ļoti saistītas. Amerikas indiāņiem ir arī pirtis(sveat lodge), kur sēžot lielā karstumā, dalībnieki piedalās rituālos, kuru mērķis ir izraut klātesošos no parastā domu un apziņas stāvokļa un iesviest dziļākā dimensijā.

Ir vēl viens iemesls, kāpēc šīs divas dienas ir īpaši uzsvērtas. Centrālamerikas acteki zināja par lielajiem laika cikliem, kurus viņu priesteri sauca par Saulēm un uzskatīja, ka cilvēce jau pārdzīvojusi četras tādas Saules.Tāpat arī Leti uzskatīja, ka zeme ir ceturtais ritenis laika telpā. Laiks, kurā viņi dzīvoja bij piektā cikla sākums. Tikai tiem, kuriem bij šīs iepriekšējos laikos krātās zināšanas par pāreju nebij jāuztraucas. Mīti būtībā vēsta ne tikai par nedēļas vai gada ritmiem, bet arī par daudz lielākiem - laikmetu ritumiem.

 

 5 Savaites diena. Nāve. Nāves Dievs. (Mictlantecuhtli)

Simbolizē: Pāreju citā līmenī. Saikni ar paralēlajām pasaulēm. Pazemes pasauli. Vārtus vai tiltu uz mūsu zemapziņu. Apliecina, ka ir pienācis laiks. Atsegtu sakrālās pasaules redzamo daļu.

5. diena - Pārmaiņu un pārsteigumu diena. "Es sveicu pārmaiņas un izbaudu tās!" Uzdrošinies izkāpt no komforta zonas!

Skaitlis "5" simbolizē radošumu, centru, pārmaiņas, dažādību. Galvenais, kas šodien jāizdara – jāiziet no mājām! Un, apbruņojoties ar veselīgu zinātkāri, būt gatavam jebkādām pārmaiņām! Un nepiešķirt tām „+” vai „-” zīmi, jo visas pārmaiņas mums sniedz nepieciešamo pieredzi. Izbaudi brīvības garšu, maini kaut sīkumu ierastajā dienas ritmā un paskaties uz dzīvi citām acīm! Dari visu, lai izskatītos īpaši labi, un reklamē sevi un savas idejas! Esi daudzpusīgs un entuziasma pilns! Neļaujies neapmierinātībai, sarkasmam, alkatībai un greizsirdībai!

5. dienā var saredzēt to, kas iepriekš nav pamanīts. Pasauli jaunā un pilnīgākā kvalitātē. Tiek atsegta tā paralēlās pasaules daļa, kura cilvēkam ir sajūtama. Šajā dienā nedaudz pietuvojamies citām dimensijām. Arī cilvēkos šajā dienā pamanam viņu iekšējo vēlmju impulsus. Paši izrādīt savu jūtu pasauli nevēlēsimies. Šīs dienas aicinājums ir viedums un uzticēšanās Dieva gribai.

 

 6.Savaites diena. Ūdens gars. Pārvalda Ūdens Dieviete. (Chalchiuhtlicue)

Simbolizē: Zemes ūdeņus, tekošu ūdeni, viļņošanos, ūdens gultni, avotu, ezeru, upi, lietu, plūdus kā cilvēka attīrīšanos, sievišķo, intuīciju, skaistumu, auglību augiem, mieru, cieņu pret cilvēka paveikto, dod dzīves jēgu, dzīves skaistumu, radošumu, idejas, ūdensrozi, vardi, vecāko māsu vai Pērkona(Tlaloc) dzīvesbiedri. Sieviešu, bērnu un jaundzimušo aizstāvi, zvejnieku aizstāvi, rīta miglu un miglu, kas saistīta ar slavu,  saistību ar čūskām.Nefrītu(zaļo akmeņu svārki).

Atbildības diena. "Mans nams - mana mierpilnā pils!" Velti šo dienu savai iekšējai pasaulei un tuvākajai videi!

Skaitlis "6" simbolizē mīlestību, ģimeni, mākslu. Šajā dienā vari pat neiziet no mājas! Piepildi telpas ar mūziku veic savu iekšējo revīziju. Padomā, ko varētu veikt, lai tava vide kļūtu mājīgāka un dari to, iesaistot tajā arī savus tuvākos! Pārskati savus ēšanas paradumus – šī ir laba diena, lai tajos ieviestu veselīgas korekcijas. Harmonijas, aizbildniecības un rūpju par apkārtējiem manifestācija. Atdot parādus – gan garīgus, gan materiālus. Neļaujies ļaunatminībai, patmīlībai, uzbāzībai un neuzņemies mocekļa lomu!

Šajā dienā nespējam būt pretrunā ar savu jūtu pasauli. Ļoti instinktīvi spējam sajust savu iekšējo balsi un nejutīsimies labi, ja tai neklausīsim. Tas liek vairāk koncentrēties uz savām iekšējām sajūtām, piešķir intravertumu un tādēļ iespējama neapmierinātība ar ārpasaules darbībām.  Cilvēkam ir vēlme runāt ar sevi, saprast sevi un noteikt pašam kad viņš vēlas iesaistīties citās vibrācijās. Caur šo dienu varam bagātināt savu jūtu pasauli un ienest tajā skaistumu, klausoties mūziku, baudot mākslu vai nodarbojoties ar jogu. Ja vēlamies saņemt viedu padomu, kurš balstīts uz citu pieredzes, tad 6. diena ir tam ir ļoti piemērota, jo padomdevējs spēs dot to maksimāli kvalitatīvu un paši spēsim sajust vai padoms tiešām ir priekš mums. Sestajā dienā sajutīsim vēlmi būt drošībā.

 

 7. Savaites diena. Zemes dvēsele. Zemes un mīlestības Dieviete. (Tlazolteotl)

Simbolizē: Ciklu, saknes, zemi, vairošanos. Vīrišķā un sievišķā attiecības. Saslēgumu ar seksualitāti. Laulības pārkāpšanas patronesi. Nelegālu mīlestību, iekāri, izvirtību, baudu, vainu, vienreizēju atzīšanos. Garīgo atzīšanos sev.Reģenerāciju, atkritumu pārstrādi uz bagātību, miesīgu vainu piedošanu.  Neredzama, bet visur klātesoša. Saistīta ar dzemdību un pēcdzemdību periodu. Kokvilnu, vērpšanu. Saukta arī par dubļu Dievieti, cilvēku grēku uzsūcēju.

Garīguma diena. "Es skatos uz sevi un saņemu atbildi!" Sajūti saikni ar savu Augstāko „Es” un caur to komunicē ar apkārtējiem!

Skaitlis "7" simbolizē pasaules redzējumu, gudrību, skolotāju. Atrodi kaut stundu laika, lai būtu divatā ar sevi. Dodies ilgā pastaigā! Nomierinies, klausies sevī, domā, iedziļinies, analizē. Manifestējas erudīcija, inteliģence, gudrība, spriestspēja. Laba diena lūgšanai, meditācijai, garīgai literatūrai. Un pēc tam esi atvērts komunikācijai ar domubiedriem. Ja šodien saspringti dzīsies pēc materiālās labklājības, tā var aizslīdēt, ja mierīgi gaidīsi, viss pats atnāks. Labāk mednis kokā, nekā zīle rokā. Neļaujies skepsei, vēlmei moralizēt, atsvešinātībai un nomāktībai!

Šajā dienā fons būs jūtami smagāks kā citās.  Tādēļ jārēķinās, ka attiecībās ar cilvēkiem būs grūti saglabāt bezkaislību.Taču, ļoti laba diena, lai uzklausītu citu grēkus un kaislības, ja tas notiek mierīgā atmosfērā. Šī ir diena, lai lūgtu piedošanu sev un citiem.Diena, kad varam atrast daudz atbilžu. Viss ko šajā dienā daram it kā rezonē mūsu jūtās. Diena apstiprina sajūtu, ka nekas nav nejauši.

 

 

 8. Savaites diena (pussvēte) Jaguāru lords. Kalnu sirds. (Tepeyollot)

Simbolizē: Iekšējo apziņas spoguli, caur kuru redzam savu negatīvo izpausmi un tikai tad mācamies no tās. Dziedāšana caur ērkšķiem. Kalns kā lifts uz debesīm. Debess un zemes ass krustpunkts. Spēks, kurš sirdī apvieno debesis, zemi un četras debespuses.Sirds un debesu klēpja sasaiste. Iekšējais pulss. Atbalss. Zemestrīce. Dzīvnieku kungs. Dūmi, kas aizmiglo skatu uz sevi.

Veiksmīga biznesa diena. "Esmu visspēcīgs un veiksminieks!" Veiksme un entuziasms ar tevi – liec to lietā!

Skaitlis „8” simbolizē materiālā un garīgā harmonisku sintēzi. „Ko sēsi, to pļausi”. Šajā dienā mostas vēlme pašapliecināties – dari to, izmantojot veselo saprātu un tajā jomā, kuru pārvaldi! Sajūti veiksmi un attiecīgi rīkojies! Liec lietā izveicību, drosmi, tālredzību un līdera prasmes! Organizē un pārmaini, deleģē darbus, apmaksā rēķinus, kārto finanšu un juridiskās lietas. Esi gatavs negaidītam finansiālam pieplūdumam! Palīdzi kādam mazāk veiksmīgam. Neļaujies pārākuma sajūtai, manipulēšanas tieksmei, pašslavināšanai, varaskārei un pārgalvībai!

Šajā dienā sāk kustēties zemapziņas noslāņojumi. Kā kukaiņi un dažādi kustoņi sāk kustēties, lai izlīstu virszemē. Svarīgi ir to apzināties un neiesaistīties konfliktos. Jāsaprot, ka esam pakļauti dažādiem ritmiem.Varam sajusties ļoti vareni, spēcīgi un tiesīgi uz visu. Jārēķinās ar to, ka astotajā dienā esam kā sajūtu miglā, kurā maldamies un tas, kas šķiet kā kaislīga patiesība īstenībā izskatās pavisam savādāk. Mēs neredzam pilnībā(uz 100%) un nevaram būt pārliecināti. Lai izmantotu šīs dienas sajūtu fonu pozitīvā virzienā, ir jābūt profesionālim vajadzīgajā nozarē un tiešām jāpārbauda viss kur iesaisties. Jo, ja neizdosies, tad sekas var būt grūti novēršamas vai ilgi jūtamas.

 

 9. Savaites diena(Svēte). Pērkona diena. Lietus Dievs. (Tlaloc).

Simbolizē: Lietu caur asarām. Transformāciju. Pārdzimšanu.  Atvērtību pašsakārtošanās procesu. Pērkonu, zibeni, vētru, ledu, krusu. Dīgšanu, fiziskās un garīgās auglības veicināšanu.. Ūdens elementa spēku. Svēto kalnu, kalna svētnīcas, pazemes svētnīcas. Gaismu. Jūras radības, vēžveidīgos. Virzienu-auglība vai sausums. Met debesīs čūskas, kas ražo lietu(Maiju prototips lietus Dievs - Chac). Vietu mūžīgajā pavasarī. Kailu, atvērtu dvēseli. Čūskas simbolika.

Nobeigumu diena. "Esmu daļa no visas pasaules. Visa pasaule ir manas mājas!" Pieņem to ko pasaule dod un transformē to kas to atgrūž!

Skaitlis „9” simbolizē pilnību, noslēgumu - graudu atsijāšanu no pelavām. Šodien vari sajust sevī radītāju. Esi pilns pašcieņas un godīguma. Ja lūdz - sniedz padomu, ņemot vērā, ka viss, ko novēlēsi citiem, atgriezīsies daudzkārt. Iespējams veiksmīgi atdot vai pārdot kādu labu mantu, kā arī atbrīvoties no visa, kas vairs nekalpo - drēbēm, lietām, idejām, pieradumiem, attiecībām. Pabeidz iesākto, bet nenorunā jaunas tikšanās, neuzsāc neko svarīgu, jo tam var nebūt nākotnes. Neesi pārlieku emocionāls, atkarīgs no citiem un negremdējies tālā pagātnē! Aizšķir dzīves grāmatas vienu lapu, rīt atšķirsi nākamo.

Šī ir diena, kurā ienesam  un pārtransformējam visu nedēļas laikā sajusto un uzkrāto. Tā ir piepildītākā un smagākā, jo viss ir apkopots, viss ir satecējis vienā. Diena, kura dod mums dārgakmeņus. Šī diena var sūtīt pārmērīgu jūtu un emociju uzplūdu un nesavaldību, arī bailes. Svētes ir kā simboliski godi, kā kritiskais punkts, kuru sasniedzot tiek sasniegts kāds jauns punkts. Tie ir punkti, kas mūs harmonize un strukturizē.  Svēte-tā, kas iesvēta-maza un regulāra iniciācija. Cilvēks iziet rituālu un iesvēta sevi nākamajam ciklam.9. diena ir visu iepriekšējo dienu pārskats.9ajā diena uzrāda tās situācijas no cilvēka pagātnes, kuru dēļ tiek bremzēta kāda šobrīd svarīga dzīves darbība. Diena dod iespēju atbrīvot sevi no zemapziņas smaguma, taču tikai caur sapratni un pieņemšanu. Viņa parāda problēmas risinājuma virzienu, bet kā iet šo ceļu, cilvēks izvēlas pats.    (Piemērs par 5chuwen).

Taču pati diena ietver sevī arī procesu apstrādes instrumenta esību. Harmonizēšanās procesiem šī diena ir visvieglākā, jo ļaujoties un palīdzot  tiem, pamazām kļūstam atbrīvoti.Šī diena ir kā dvēseliskā cikla atskaites punkts.

Austrumu dienas atver lauku tam, kas traucē barot sevi un citus, ņemt un dot enerģiju.Enerģiju, kura ir kā potenciāls visai turpmākajai dzīvei. Tādas mums ir daudz, bet ļoti daudz ir arī bremzētā vai nefunkcionējošā stāvoklī.

Ziemeļu dienas spēcīgi brīdina par tādām nerisinātām lietām, kuras drīzumā var ienest vēl dziļākas traumas un veselības problēmas..

Rietumu dienas atver darbības lauku neticībai savām spējām, pārspīlējumiem, nepieņemtām bērnības traumām, saiknei ar bērniem un dzīvniekiem, stereotipu noņemšanai.

Dienvidu dienas atver lauku tam kas traucē gūt baudījumu no patiesām jūtām, piemēram, ja līdz galam cilvēks nespēj ļauties attiecībām, kurās viss šķiet ideāli(līdzīgi kā bite netiek pie nektāra, jo zieds ir aizvēries). Nes sevī potenciālu pilnīgai ziedēšanai un pilnvērtīgai ziedēšanas brīža izdzīvošanai.

Nepietiek tikai apzināt šīs problēmas, ir jāsper arī nākamais solis-visa veida harmonizējošas darbības, jo šī ir diena, kura dod auglību vai sausumu mūsu dvēseles dārziņā un tas nosaka tālākās dzīves kvalitāti.

Tas viss simboliski saistīts ar cilvēka nepārtrauktu pārdzimšanu(transformāciju). Arī latviešu folklorā pāratdzimšana notiek saistībā ar ūdeni-upi, Daugavi, jūru. Piemēram, ..Vidū jūras... jūra ir kā pirmviela, kur notiek Visuma vielas uzkrāšana, pār­veidošana un jauna radīšana. Pāratdzimšana ir viens no lielajiem Visuma liku­miem. Pārvērtību virzītāja. Pāratdzimšana noris ūdeni - senākajās dainās vispirms rasas pilienā, tad upē, Daugavā, un visbeidzot - jūrā. Daugava apzīmē ne tikai šīs un Viņsaules robežu.

 .