9-dienu Savaite un Trejdeviņi

Savaite jeb 9-dienu nedēļa ir otrā nedalāmā laika vienība (pirmā – 1 diena) ir laika periods, kurā uzkrājas jūtas jeb emocionālā pieredze.

Iedomājieties smilšu pulksteni caur kuru, nevis birst smiltis, bet gan emocionālā enerģija pārvēršas pieredzē. Ik pēc 9 dienām šis pulkstenis tiek apgriezts otrādi un pieredze apakšējā kolbā sāk krāties no jauna. Pieredzes uzkrāšanās ilgst astoņas dienas – 9. ir uzkrāto emociju transformācijas diena. Tādēļ tā tika dēvēta par Svēti jeb sakrālo, centrālo nedēļas dienu. Tas ir tas „zelta grauds”, devītnieks mērķa centrā, piltuve kurā satek emocijas. Ja devītajā dienā mēs uzkrātās emocijas pārstrādājam (izdaram vajadzīgos secinājumus, piedodam sev un citiem), tad Svētes valdošais navāls dod pozitīvu impulsu nākamo astoņu dienu emocionālajai pieredzei. Jo domājot pozitīvi, mēs pievelkam pie sevis pozitīvo (gan cilvēkus, gan notikumus). Ja mēs uzkrājušās emocijas netransformējam caur izpratni, tās transformējās – kā pagadās (nostrādā laika straumē ieliktā automātiskā „zip” funkcija un uzkrājušās emocijas tiek aizslaucītas apziņas pagultē). Bet tad arī nākamajās astoņās dienās mūsu emocionālā pieredze veidosies, kā pagadās. Pārsvarā tā, kā diktē pirmās savaites dienas navāls.

Tātad varam droši apgalvot, ka savaite tāpat kā sajūtas, var veidoties gan pozitīvā, gan negatīvā gultnē. Pozitīvais jeb strukturētais skaits būs – 0;1;2;3;4;5;6;7;8.  Negatīvais jeb automātiskais laika plūdums skaitīsies kā – 1;2;3;4;5;6;7;8;9.  Abos gadījumos mēs iegūstam 9 dienu nogriezni. Atšķirība ir tikai šo nogriežņu kvalitātē. Ja mēs svinam Svēti jeb sakrālo dienu (veltam to pārdomām, meditācijai), tad mūsu personālā dzīves laika kvalitāte ir jūtami augstāka, nekā tad ja dzīvojam neapzinoties dienu vērtību.

Ka dzimšana konkrētā nedēļas dienā iespaido likteni, apgalvot nevar. Ir veikti pētījumi, kas liecina ka savaites pirmajās dienās dzimušajiem dzīvē ir lielāka izvēles brīvība, nekā dzimušajiem nedēļas nogalē. 9-diena it kā atrodas apļa vai piltuves centrā un dzīves apļa diametrs ir vismazākais. Teic, ka šiem cilvēkiem izvēles brīvības gandrīz nav – viņu liktens ir noteikts no augšas. Viņi bieži vien darbojas kā ķīmisķie reaģenti – transformējot apkārtējo cilvēku jūtas un dzīves plūdumu. Bet viņi nevar līst un tranformēt vidi tur, kur viņiem iepatīkas. Viņi var pildīt savu uzdevumu tikai tur, kur Dievs viņus noliek. Pastāv pieņēmumi, ka dzimšanas skaitlis 9-dienu ciklā saistīts ar cilvēku kosmisko statusu – tā teikt: pirmajās trijās dienās dzimst darbu darītāji un materiālā plāna veidotāji. No 4.līdz  6.dienai dzimst sapņotāji, cīnītāji un pārveidotāji. 7 un 8 dienā - priesteri, kontaktieri un organizatori. Mūsdienu tolteki šos pieņēmumus neatbalsta un nesaista cilvēka dzimšanas dienas ciparu ar pakāpi sociālajā vai kosmiskajā hierarhijā.

Simbols, ko latviešu tradīcija izmanto, kā Gada zīmi – vienlaicīgi ir arī Savaites zīme. Rombs tās centrā apzīmē Svēti un astoņas ziedlapiņas – 8 savaites dienas. Centrs dod enerģiju ziedlapiņām. Svētes navāls – enerģētiskais pamats, kas ļauj pozitīvā gultnē attīstieties Savaites enerģijai 8 dienu periodā. Centra navāls ir transformācijas enerģija, kas izveidojusies no iepriekšējā Savaitē gūtās emocionālās pieredzes. Bet 8 ziedlapiņu enerģijas raksturu nosaka Savaites pirmās dienas navāls. Tāpēc Savaites centra un ziedlapiņu krāsas (enerģijas pamatprincips) atšķiras. Dienvidu centrs veido austrumu ziedlapiņas, Austrumu centrs – ziemeļu ziedlapiņas, utt.

 Ir ezotēriķi, kas tulko dienu ciparus atbilstoši klasiskajai numeroloģijai. Ir tādi – kas pieturas pie informācijas, kas par 9-dienu nedēļu ierakstīta slāvu-āriešu vēdās.

1.    Aizbildniecība – tas nozīme, ka persona neatkarīgi no savas gribas rūpējas par citiem vai uzspiež savu dzīves modeli cilvēkiem, kas ir ap viņu.

2.    Spītība – tas nozīnē, ka cilvēks vienmēr cenšas sasniegt nosprausto mērķi par jebkuru cenu. Viņš pievekas cilvēkiem, kas var dot dažādus derīgus padomus. Un no tiem vienmēr izvēlas lietderīgāko.

3.    Pavairošana – tas nozīmē, ka cilvēks ienācis šai dzīvē vairot eksistenciālas vērtības, bet ne tikai. Viņi var uzcelt templi, izraisīt karu vai revolūciju, radīt egregoru. Viņi vairo jebko, kam pieskaras – gan labo, gan slikto.

4.    Apskaidrība – tas nozīmē, ka šeit dienā dzimušie nes pasaulei varu un svētību. Viņiem piemīt spēja redzēt reālos apstākļus un spēku samēru jebkurā dzīves situācijā. Viņi var būt apveltīti ar harizmu.

5.    Romantisms – tas nozīmē, paaugstinātu jūtību pret dzīves norisēm un citiem cilvēkiem. Gatavi atdot mīļākajiem cilvēkiem sevi visu, bez atlikuma. Personība var pilnīgi izšķīst jūtās.

6.    Darbīgums – tas nozīmē, cilvēku kurš nespēj iedomāties savu dzīvību bez radoša darba. Viņš ir enerģisks, trokšņains, izpalīdzīgs. Nemāk uzkrāt labumus tikai sev. Strādā sabiedrības labā.

7.    Gudrība – tas nozīme, ka cilvēks dzīvo kā īpaši, kā saprotams vienīģi viņam. Neesot līderis viņš tomēr katram atradīs vajadzīgo pieeju un īstos vārdus. Viņš spēj ar vienu piemēru sniegt mācību daudzām personām.

8.    Atklātība – tas nozīmē, ka cilvēks ir atvērts kosmiskajiem strāvojumiem un neapzināti tiecas pēc augstāku mērķu sasniegšanas. Idejas vārdā viņš ir spējīgs nogāzt kalnus.

9.    Apgarotība – tas nozīmē, ka cilvēks ir cieši saistīts ar kādu no garu pasaulēm. Vai nu ar gaišo, vai nu ar tumšo. Caur viņu šai realitātē darbojas neredzamo pasauļu spēki.

Cilvēka mūžu vērpj vairāki laika riti. Tomēr divi riteņi ir velkošie – 13 iedaļu laika viļņi un 9 vienību savaites. Tie izsaka debesu un zemes ritmiku. 13 - kosmiskais ritms jeb cilvēka saikne ar Debesu Tēvu, 9 – saikne ar Māti Zemi. Spirāle 9 vērpjas pulksteņa rādītāja virzienā, 13 – pretēji tam. 9 mēra pieredzi, 13 nosaka evolūcijas vektoru. 9 – sievišķais, uz iekšu vērstais princips. 13 – vīrišķais, uz āru vērstais spēks.

Viņu laulība jeb savstarpējā mijiedarbība rada trejdeviņus un citus laika ciklus.

 

Pie trejdeviņiem gribas īpaši pakavēties. Tas ir 27 dienu jeb treju savaišu laika nogrieznis – Zemes kosmiskā elpa. Informācija par šo ritmu saglabājusies vairs tikai latviešu tautas dainās, bet atskaites punktus šim ritmam var atrast analizējot maiju kalendārus un zināšanas, kuras joprojām glabā indiāņu ciltis Gvatemalā. Šis ritms savstarpēji sasaista Saules un Mēness enerģijas, kas abas vienlīdz stipri ietekmē cilvēka apziņu un emocijas.

 3 savaites veidoja maģisko laika periodu, kurā 3 emocionālās pieredzes plāni – miesas, dvēseles un gara pieredze varēja veicināt jaunu redzējumu. Tā ir savdabīga Māras, Laimas un Dieva Trīsvienība. Viens garīgais pakāpiens tam, kas iet „Gaismas bruņinieka” ceļu. Svarīgākās trejdeviņu dienas ir 1. – 14. – 27. 

 1.    Savaiti (1.-9.) trejdeviņos var nodēvēt par Māras laiku. Šeit dzimst tīras, primāras jūtas. Vienkāršas vēlmes un iegribas. Šeit mūsu jūtas cieši saistītas Zemes astrālo plānu. Pieredzi mēs uzkrājam caur emociju ķermeni.

2.    Savaiti (10.-18) var nodēvēt par Laimas laiku. Trejdeviņu viduspunkts (14.diena) ir savdabīgs jūtu krustpunkts. Šeit mēs saskaņojam to, ko vēlamies, ar to – ko drīkstam. Emociju iegribas ar dvēseles plānu. Šeit dzimst un mirst liktenīgas kaislības. Pieredzi uzkrājam caur ego cīņu ar augstāko «Es».

3.    Savaiti (19.-27.) var saukt par Dieviņa laiku. Šeit mēs kultivējam jau iepriekš izdarītu izvēli. Nostiprinamies uzticībā un kultivējam zemāko vai augstāko esības aspektu. Dvēseles pieredzi iegūstam caur bezkompromisa kalpošanu Dievam vai velnam.

 

Materiālajā plānā 27 dienu cikls nestrādā. Priekš tam ir citas laika līnijas. 27 dienu vilnis veido 351 dienu garu (maģisko gadu). Tas ir laika periods, kurā evolucionē cilvēku gaismas ķermenis. Tas ir holistiskās apziņas laika modulis, Baltu egregora sakrālā laika vienība, cilvēka ceļš pie Dieva.

Savu atslēgu 27 dienu periodā var izmantot cilvēks, kurš tiecas uz apziņas vienotību, jo 27 dienu ritms ietver sevī, gan ritma 13 kuazālās evolūcijas dinamiku (apziņas efektivitāte), gan ritma 9 dvēseles pieredzes plūdumu. Tā ir sava veida universālā cilvēka un laiktelpas sintakse. Katrs var nolasīt savu universālo programmu 27 dienu periodā – ņemot vērā navāla enerģiju un efektivitātes viļņa atslēgas principu uz kuru norāda personīgais kods 27 vienību rindā. Katrā Trejdeviņu periodā mums aktualizējas jauna navāla un jaunas atslēgas tēma. Kuru apstrādājot un izmantojot dzīvē mēs integrējam savas iekšējās pretrunas, gūstam saskaņu ar sevi  un Pasauli ap mums.

 260 dienu Colkins iedala laika plūdumu 13 vienību viļņos. Tas nozīmē, ka katrai dienai ir savs tonis jeb atslēga rindā 1. – 13. Uzliekot šim ritmam virsū 9-dienu nedēļu mēs iegūstam vēl vienu plašāk izvērstu laika vilni 27x13. Jo trejdeviņu pirmā, vidējā un pēdējā diena vienmēr iekritīs vienā kosmiskajā tonī. Pirmā toņa trejdeviņiem sekos otrie trejdeviņi, trešie, ceturtie, utt. 13 trejdeviņi veidos 351 dienu garu laika vilni. Ja Mēness sidereālais cikls būtu tieši 27 dienas (Mēness apriņķo mūsu planētu 27,32 dienās) šis laika periods atbilstu 12 sinodiskajiem mēnešiem. Ir zinātnieki, kas pieņem, ka agrāk Mēness bija tuvāk Zemei un tā periodi attiecīgi bija īsāki.

 .