Lūk mēneša metafiziskās struktūras shēma.

Tāpat, kā gads sastāv no četriem gadalaikiem – mēnesis sastāv no 4 septiņdienu nedēļām.

Kāpēc nedēļā ir 7 dienas? Tāpēc, ka tā ir šūna. Viena laika šūna, kas veidota pēc tā paša principa, kuru izmanto bites veidojot vaska šūnas medum. Sešstūra struktūra! Šajā formā 7 vienāda lieluma aplīši izkārtojas cieši blakus. Zīmējumā attēlots, kā seši 24 stundu zobratiņi (dienas) izkārtojas ap septīto zobratiņu (svēto dienu jeb svētdienu).

1.nedēļa – Dod impulsu, aizsāk, ievada. Tas ir mēneša fundaments. (Bērns atver kasti ar Lego klucīšiem).

2.nedēļa – Met izaicinājumu. Kļūst redzamas pretrunas, disharmonija. Tā ir mēnesī ietvertā impulsa apzināšanās. Pretstatu saskaņošana vai liekā izslēgšana. (Bērns izber un iepazīst Lego klucīšus).

3.nedēļa – Transformē esošo. Veido rezultātu. Notiek pilnīga ieslēgšanās tekošajos procesos. Tas ir mēneša briedums. (Bērns no Lego klucīšiem veido modeli).

4.nedēļa – Impulsa rezultāti un sekas. (Bērns darbojas ar izveidoto modeli).

Tāpat kā 13 mēnešiem, arī katrai no 28 mēneša dienām ir sava okultā nozīme, ko izsaka dienas skaitlis jeb datums.

0. Beigas un sākums. Šeit jaunais mēnesis pārklāj veco. Tā ir uguns enerģija, kas aizdedz cilvēka patību. Mēneša sākumpunktā uz vecās personības krāsmatām var dzimt jauns „Es”, ja cilvēks ir tam gatavs. Tas ir impulss un piepildījuma iespēja.

1. Nenoformēta dabas enerģija. Jūtu spēks. Kolektīvā zemapziņa.

2. Spēks, kas nošķir gaismu no tumsas. Aizsardzība. Stabilitāte.

3. Dievišķā vara darbībā. Pasaules izplešanās visos četros virzienos. Cilvēciskajā plānā – savas vietas un pienākuma apzināšanās.

4. Individuālais ceļš. Pasaules un indivīda savstarpējā mijiedarbība. Šķēršļu pārvarēšana. Apzināta apkārtējo apstākļu ietekmēšana.

5. Gaisma. Liesma. Harmonija. Enerģija, kas rodas cilvēku savstarpējo attiecību rezultātā. Lēna transformācija jaunā līmenī.

6. Dāvana. Liktens dāvana. Saikne ar augstākās pasaules būtnēm. Iniciācija.

7. Uzvara vai zaudējums, kā nepareizas rīcības sekas. Prieks. Rituāls. Dzīves svinēšana vai patiesu atziņu ieguvums.

8. Pasaules ola. Mistiskās Pasaules Mātes skaitlis. Tā ir augstāka līmeņa harmonija, ko iegūst caur upuri vai ziedošanos. Tas ir arī Orfeja skaitlis, kas simbolizē cilvēka nokāpšanu Aīda valstībā.

9. Liktens dievju – Nornu skaitlis. Nosacītība. Nolemtība. Mehānismi, ar kuru starpniecību Liktens ietekmē cilvēku.

10. Sastingums. Nobremzēts spēks. Lūzums sistēmā. Pauze. Mūsdienīgi – ieslēgšanās jaunā ātrumā.

11. Ieniršana un izrāviens. Zibens starp Pazemes valstību un debesīm.

12. Cikliska kustība. Cikliska sezonu maiņa. Sēja un pļauja.

13. Fēnikss. Nāve un atdzimšana jaunā kvalitātē.

14. Deja. Dzīves ritms. Mēra un takta izjūta. Apskaidrība. Labais un ļaunais ģēnijs.

15. Iedzimtais grēks. Kārdinājums. Izvēle. 15 – prasa no cilvēka paļāvību uz dievišķajiem spēkiem. Tā ir lūgšana. Tā ir sava vājuma atziņa, caur kuru mēs iegūstam patiesu spēku un varu pār savu likteni.

16. Zibens. Uzplaiksnījums. Iedvesmas dzirksts. Caur Mēness prizmu transformēta Saules enerģija. Attēls. Atdeve. Cēloņu un seku likumsakarības.

17. Piligrimu un klaiņošo bruņinieku skaitlis. Tā ir ceļa zvaigzne. Mērķis, pēc kura orientē sirds ceļu.

18. Noslēpuma glabātāju un reinkarnācijas skaitlis. Tās ir arī atmiņas, pieredze un bagātība. Arī sievišķā gudrība un intuīcija.

19. Cilvēka-Bērna skaitlis. Tā ir civilizācijas attīstības gaitā uzkrātā pieredze un zināšanas, ko nes sevī ikviens cilvēces pārstāvis

20. Patiesa cilvēka skaitlis. Tāpat kā skaitlis 2, arī 20. simbolizē cilvēces kolektīvo zemapziņu. Tikai jau citā, daudz noformētākā līmenī.

21. Iniciācija. Cilvēks, kā Augstāku Sfēru enerģijas novadītājs.

22. Cilvēka potenciālā maģiskā enerģija. Auglība. Iedzimtība. Mūsdienīgi – gēnu spēks.

23. Mantojums (garīgais vai materiālais). Individuālisms. Nodalīšanās no kopas. Nošķirtība.

24. Gaismas un tumsas līdzsvars. Rotaļa. Spēle. Meklētāju un ceļotāju skaitlis. Simbolizē iziešanu caur abstraktām durvīm uz jaunu realitāti.

25. Dzejnieku, skaldu un trubadūru skaitlis. Simbolizē absolūtu radošo brīvību.

26. Zīle. Ozols. Mistiskā spēka skaitlis.

27. Amulets. Slepenie sargājošie spēki. Simpātiskā maģija. Māksla. Noformējums.

28. Beigas un sākums. Uroboross – čūska, kas rij savu asti. Nāves un dzīvības savstarpējā saistība un nedalāmība. Mūsdienīgi – atkritumu pārstrāde jaunās izejvielās.

Visinteresantākais, ka šo skaitļu principi darbojas arī mūslaiku lineārajā kalendārā. Notiek it kā divu laika skalu pārklāšanās. Dabiskā 13 mēnešu skala raksturo cilvēka patieso individualitāti, 12 mēnešu skala – viņa lomu un vietu sociālajā struktūrā. To nišu, kuru sociuma vara iedala viņam, kā savas kopas pārstāvim. Tas ir tāpat, kā ar pases kodu. Pirmie seši cipari attaino reālus cilvēka datus, pieci cipari aiz svītriņas – nosacīti izvēlētu kodu. Abas skaitļu virknes darbojas.

Jāpiezīmē, ka no dienas datuma skaitļa nav veidojams viencipara skaitlis saskaitot divas divciparu skaitļa vienības. To dara tikai absolūti profāni numeroloģijā. Būs tāpat kā multfilmā „Neizpildīto uzdevumu zeme”, kur nevīžīgais skolnieks sastop pusotru kalnraci no nepareizi izpildīta matemātikas uzdevuma. Arī skaitlis 17 var apvainoties un pateikt – „Es neesmu nekāds 8! Ko gan Jūs iedomājieties?! Es esmu 17”. Protams pastāv radniecība starp skaitļiem 4; 13 un 22, kā arī starp skaitļiem 11 un 29. Tomēr tiem ir dažāda individuālā būtība.

Visi skaitļi no 1 līdz 33 pieder pie ceturtās (pirmā – 10; otrā – 13; trešā – 21) skaitļu rindas un nav vienkāršojami. 33 rūnas ir garajā Ķeltu Futarkā, un katru no tām izsaka skaitlis. Skaitļu rinda 33 ir kastīte, kurā ir 32 vienības. Pašu kastīti apzīmē skaitlis 33, kas ir dotās rindas svētais jeb sakrālais skaitlis. 33 apzīmē Dzīvības koku, uz kura starp daudziem citiem zariem aug arī cilvēces neparasti auglīgais zars. Nav dotajā tēmā spriešana par to, vai tas kokam ir uzpotēts, vai bijis jau no paša iesākuma. Galvenais ir izpratne par skaitļa 33 sakrālo jēgu. 33 simbolizē mūsu planētas asi.

Atlikušo jeb dabiskajā kalendārā neizmantoto skaitļu okultā nozīme:

29. Pīšļi, no kuriem radīts un kuros atgriežas cilvēka ķermenis pēc viņa nāves. Arī pelni. Katra ceturtā gada 13 mēneša 29 dienā tika sadedzinātas savu laiku nokalpojušās lietas.

30. Attīrošā uguns. Šķīstība un šķīstītava.

31. Krīts. Sakrālā maģija. Ziedojums vai upuris. Svētā Grāla skaitlis.

32. Akmens. Patvērums. Apsolītā zeme. Simbolizē saikni, kas vieno cilvēku ar Zemi un Kosmosu.

Ja gribat labi noslēpt, kaut ko īpaši sakrālu – uzlieciet tam liegumu jeb Tabu. Tāds tabu tika uzlikts skaitlim 13, kas simbolizēja apļa kustības pāreju jaunā līmenī. Cilvēka pilnveidošanos, izaugsmi un transformāciju. 13 mēnešu kalendārs tika nomainīts uz mākslīgu, apzināti sajauktu 12 mēnešu struktūru un mēs skrienam šajā ritenī, kā vāveres ratiņā. Skrienam, bet uz priekšu netiekam. Mums grūti arī izjust patiesu nožēlu un saņemt patiesu grēku piedošanas un augšāmcelšanās apsolījumu, jo oficiālā baznīca ik gadu mētā Lieldienas no vieniem datumiem uz citiem. Nepareizs, mākslīgi uzspiests laika ritms disharmonē mūsu bioritmus un nelabvēlīgi ietekmē mūsu veselību. Diemžēl mēs turpinam akli sekot šim ritmam, kā avis kuras dzen uz kautuvi. Un var izrādīties, ka kautuve jau ir ļoti tuvu.

 

 .