Šamanisma pamats - 4 debesu stūri

Visumu veido četras debesu stūros koncentrētas enerģijas. Mūsu vēlmju vektoru nosaka cilvēka emociju gamma, kas veidojas no četrām galvenajām pamatkomandām – dusmas, bailes, skumjas un prieks. Tās ir kā četras pamatkrāsas, kuras sajaucot dažādās proporcijās var uzgleznot jebkādu gleznu. Dusmas mūsos rada vēlmi cīnīties, bailes – vēlmi atkāpties, skumjas – vēlmi mainīties, prieks – vēlmi dzīvot. Pirmās trīs pamatemocijas caur apziņas spēku var transformēt citā kvalitātē. Prieks ir rezultāts. Maksa par labi veiktu transformācijas procesu. Prieks ir potenciāla emocija un pats no sevis tas dzimst tikai bērnībā, kad apziņas laukā vēl ir daudz brīvas energijas. Dzīves gaitā mēs tērējam to pieredzes iegūšanai. Brīvas energijas paliek krietni mazāk un lai iegūtu to no vaļā Visuma mums nākas apslāpēt dusmas, pārvarēt bailes un transformēt skumjas. Laika matrice uzskatāmi ilustrē ne tikai to, kāds izjūtu fons piemīt katrai dienai, kāda komanda skan visa teiktā zemtekstā. Laika matrica parāda arī procesu attīstības vektorus. Ar tās palīdzību mēs varam redzēt, jebkuras uzsāktas darbības attīstības procesu un iespējamos rezultātus. 

Pastāv 20 metafiziskie principi, kas veido realitāti. Tas, kas Naguālā ir viens vesels nākot aprakstāmās realitātes pasaulēs izpaužas caur 20 dažādiem spēkiem. 5 principi saistīti ar austrumu enerģiju; 5 – ziemeļu; 5 – rietumu; 5 – diendvidu.

  1. Austrumi – Pašizpausmes spēks, Individuālā griba un pieredze. Katrs ir ar enerģiju un saprātu apveltīta dzīva būtne. Pārliecība par sevi garantē panākumus. 

Dienu enerģija

Enerģiju var akumulēt, ja tu zini, ko tu gribi. Enerģija saistīta ar pieredzi. Šajā dienā cilvēkam jāzina, kur viņš savā dzīvē atrodas un mērķis, uz kuru tas vēlas iet. Šajā diena skaidri jāzina rīcības vadlīnijas. Cilvēks tiecas projicēties pasaulē, iekšējās vēlmes tiecās iet uz āru. Nepieciešama disciplīnā, sistemātiskums, mērķtiecība. Nepieciešams dienas plāns, no tā rodas harmoniska darbība. 

Cilvēka tips

Austrumu tonāla pārstāvju krāsa ir mazliet oranža. Viņu apziņas laukā var konstatēt, kaut ko līdzīgu plankumam uz Jupitera. Tas ir pastāvīgi funkcionējošs enerģētiskais virpulis. Austruma tipa cilvēki ir praktiski, greizsirdīgi, ātri sadusmojami, apveltīti ar vēlmi visur uzvarēt, būt pirmie. Viņi ir mērķtiecīgi dzīves plānotāji. Dažreiz mēdz būt izcili ietiepīgi un tuvredzīgi. Pieskaras materiālajai pasaulei ļoti cieši, labi izjūt detaļas un nianses. Pirms pieņem lēmumus, vienmēr domā. Stresa situācijās viņi nosarkst. Austrumu tips nosprauž mērķi un dara. Iedzimta ziņkārība, vēlme saprast. Grib pēc iespējas vairāk iegūt no dzīves. Nedarīs neko ja tam neredzēs mērķi. Lai notiktu attīstība, nepieciešama apzināta rīcība, virzīšanās uz mērķi. Instinktīvi rūpējas par savu veselību. Šī tipa cilvēki labāk jūt savu ķermeni, šī iemesla dēļ var būt labs mediķi. Ir arī labi administratori, jo tiecas visu salikt pa plauktiņiem. Darbībai piemīt pakāpeniskums, it kā pārslēdz jaudu, no mazākas uz lielāku.

  5 spēki atbild par dzīvības spēku. Tā ir strāva, kas funkcionē upes straumē, koka stumbrā, cilvēka mugurkaulā. Spēks kas tiecas pievilkties, savienoties, virzīties. Spēks ar kuru zāles stiebrs lauž sev ceļu caur asfaltu. Tās ir informatīvās strāvas, kas liek visam kas atrodas šai realitātē, augt un tiekties. Šie spēki saistīti ar austrumu virzienu.

Tie ir -1.Imix -5.Chikchan -9.Muluk -13.Ben -17.Kaban; zvaigznes krāsa – sarkana; stihija – zeme (ne tradicionālajā izpratnē), maijiem austrumi simbolizē laiku, zemes kustības enerģiju, gravitācijas spēkus, kosmosa procesu sinhronismu. Austrumu zvaigzne - tas ir iedzimtais saprāts, kas veido mūs kā uztverošas būtnes.

1.Avots – Dzimšanas impulss radies no visa dzīvā vienotības, radītājs.

5.Čūska – Dzīvības spēks, piesaiste.

9.Ūdens – Atmiņa, smalkā plāna informācija, formas veidojošās programmas.

13.Niedre – Mērķtiecība, vadāmība, formu savstarpējās saites.

17.Māra – Prāta kustība. Formas evolucionē un veido savu realitāti.

 

  

2. Ziemeļi – Vides spēks, formu spēks. Katrs no mums ir figūra, kas piedalās Spēlē. Panākumus garantē spēja redzēt objektīvos apstākļus, reakcija un drosme.

 

Dienu enerģija

Materializācija un dematerializācija. Cilvēks sajūt apkārtējās vides spēku. Diena liek sevi apzināties kā formu, bet jebkura forma nav mūžīga. No tā bailes. Enerģijai piemīt kontrastainība, asāk izteikti gan pozitīvie, gan negatīvie aspekti. Izjūtas un impulsi rodas ātri. Nepieciešama savlaicīga reakcija uz apkārtējas vides apstākļiem. Spēja pārvarēt bailes veicina efektīvu saskarsmi starp formām (arī cilvēkiem),  to mijiedarbību. Baiļu primārais iemesls iepriekšējās enerģijas nestrukturētība - nezināšana.

Cilvēka tips

Ziemeļu tips ir apveltīts ar bālu atspīdumu, it kā apziņas lauka olu klātu plāna ledus kārtiņa. Ziemeļu tonāla cilvēkus var atpazīt tuvā kontaktā. Starp viņiem un sarunu biedru jūtama enerģētiskā lauka robeža. Ziemeļi nelaiž svešniekus savā perifērijā. Viņi ir mazliet nervozi, no apkārtējās pasaules mazliet baidās un cenšas sevi nodalīt no pārējiem. Viņu ķermenis reaģē uz apkārtējo vides kairinājumiem ar kustībām, runājot daudz žestikulē. Viņu galvenais pluss ir efektivitāte. Augsts darbības lietderības koeficents. Ja tiek pārvarētas iedzimtās bailes ziemeļi sasniedz pārsteidzošu aukstasinību un objektivitāti. Lēmumus pieņem praktiski nedomājot. Stresa situācijās nobāl.

Mēdz kaut ko darīt vides impulsu ietekmē. Bet ziemeļu enerģijas pārstāvjiem jācīnas ar bailēm, kas bloķē savlaicīgu un efektīvu rīcību. Ātri pieņem lēmumus. Mēdz pārlieku aizrauties ar pasaules formām un pieķerties tām. Vairāk redz apkārtējos, nekā sevi. Uztver savu ķermeni, kā apziņas nēsātāju. Var palikt nerealizēti, jo trūkst darbības impulss. Neredz nianses, skatās uz pasauli sadalot visu 2 pretmetos (kā melbaltā fotogrāfijā). Gaisma / Tumsa, Slikts / labs, Vajag /  Nevajag. 

 5 spēki strukturē šo enerģiju formās, attīra no liekā, pārbīda, savstarpēji atdala, likvidē savu laiku atdzīvojušo un lieko. Tos sauc par ziemeļu virziena spēkiem. Tie ir -2.Ik -6.Kimi -10.Ok -14.Ix -18.Etznab; zvaigznes krāsa – balta; stihija – gaiss. Maijiem gaiss simbolizē spēkus, kas veido formas un struktūras, materializē pasauli. Baltā ir nāves un matērijas zvaigzne. Mitoloģiski – mirušais ūdens, kas sadziedē rētas. Ziemeļu virziens attīra iedzimtā saprāta uztverto pasauli no liekā, stabilizē un saglabā vajadzīgo.

 2.Vējš – Metafiziskais gars, formas virzošais spēks.

6.Galvaskauss – Formu nomaiņas spēks, nepieķeršanās.

10.Suns – Materializācija, objektu mīlestība, saistošais formu spēks.

14.Lūsis – Apstrāde, „Burvestība”, formu savstarpējās mijiedarbības efekti.

18.Spogulis – Formas sāk attiecināt sevi viena ar otru. Pretrunu izmantošana.

 

 

 

3. Rietumi – Domu spēks. Visa vide ir mūsu sapņu un nodomu radīta ilūziju realitāte. Mūsu jūtas mijiedarbojas ar pasauli un veido pastāvošos dzīves apstākļus.

 

Dienu enerģija

Jūtu impulss, iztēle, spēle, teātris. Skumjas transformējas radošajā enerģijā. Ienākošie vides impulsi tiecas veidot tēlus un ilūzijas. Cilvēki mēdz sekot tiem, pat ja tie neatbilst realitātei. Vieglāk, kā citās dienās radīt vēlamo iespaidu, iejusties dzīves procesos. Enerģija saistīta ar izjūtu spēku, iedvesmu, telepātiju. Laba diena Kino, muzejiem, mākslas izstādēm. Labi var sajust mākslā ielikto enerģiju,  ideju kas ielikta tēlos.   

Cilvēka tips

Rietumu tonāli dod saviem aizbilstamajiem talantu maskēties, kā hameleoniem. Gaismas avots viņu enerģetiskajā laukā ir grūti nosakāms. Viņi mirgo. Atšķiras no pārējiem ar spēcīgu, dažreiz nekontrolējamu iztēles spēju. Rietumi manipulē ar jūtām. Paši to neapzinoties saskarsmē ar citiem vienmēr pieņem kādu lomu, kuru uzdod, kā savu patieso būtību. Spēj pārliecināt. Dažreiz mēdz būt sentimentāli līdz bērnišķībai, un idejiski līdz fanātismam. Labi izjūt apkārtējo telpu. Savus lēmumus nosapņo. Stresa situācijās kļūst nekontrolējami. Viņu rīcību vada sajūtas. Jūtīgi. Ideālisti. Tomēr mēdz slēpt savu patieso būtību. Atbild uz jautājumu ar jautājumu. Labi aktieri. Piemīt jūtu dziļums un sensitivitāte. Spēj projicēt savas izjūtas uz apkārtējiem, radīt atmiņā paliekošus tēlus. Jebkurā savā darbībā ieliek jūtas. Bieži vien pārspīlē vai samazina savu nozīmību. Var strauji bez acīmredzama iemesla mainīties noskaņojums. No personīgā lieluma mānijas līdz absolūtam mazvērtības kompleksam. Viegli kļūst par ideju fanātiķiem un spēj aizraut arī apkārtējos.  Labi, ja ideja nav pilnīgi atrauta no realitātes.

 5 spēki par energijas izvēršanos telpā. Koks izpleš lapotni, mākslinieks apglezno audeklu, dzejnieks rada dzeju caur šiem spēkiem. Tas ir realitātes noformējums. Tās ir nepārtrauktās pārmaiņas, kas notiekot vidē atraisa mūsos jūtas un iztēli. Šeit slānī aiz slāņa atveras pasaules dziļums un bezgalība. Šeit ir rietumi.

Tie ir -3.Akbal -7.Manik -11.Chuwen -15.Men -19.Kawak; zvaigznes krāsa – tumšzila (melna); stihija – ūdens. Maijiem ūdens simbolizē bezgalīgo telpu, kurā pastāv visas iespējas. Ar ūdens stihiju strādā mūsu emocijas, pakārtojot austrumu uztverto un ziemeļu konkretizēto pasauli mūsu individuālajām izjūtām. Tādēļ mainot savu emocionālo attieksmi mēs varam mainīt telpu ap sevi. Tumšzilā ir jūtu un transformācijas zvaigzne.

 3.Aka – Iņ un Jaņ principu vienotība, individualitātes telpa, pilnība.

7.Briedis – Jūtu spēks, pašpietiekamība, pabeigtība.

11.Rūķis – Iedvesma, iztēle, formas apgleznojošais spēks.

15.Ērglis – Planetārais zirnekļtīkls, visas formas vienojošās saites.

19.Pērkons – Berze starp formām rada reakciju, iekšējie procesi, transformācija.

 

 


4. Dienvidi – Enerģētisko spēku kopsumma, rezultāts. Potenciālais kļūst par esošo. Cilvēks ir likumsakarīgs savu domu produkts, tāpēc Katrs saņem, ko nopelnījis.


Dienu enerģija

Tīra Enerģija. Trīs iepriekšējo enerģiju summa. Visu nosaka cilvēka enerģijas kvalitāte dotajā momentā. Dienai nav konkrēta darbības vektora. Jābūt šeit un tagad, lai izmantotu laika straumē radušos impulsu potenciālu. Viegli kontaktēties ar citiem cilvēkiem un enerģētiskaj
www.genium.lv       
 

 .
 .