Cilvēks kā Mikrokosms atgādina lodveida kompasu (ir tāds suvenīra tipa kompass, ko var piestiprināt uz auto paneļa). Mūsu metafiziskajam kompasam ir savas iedaļas – zodiaka sektori. Un nomagnetizētas bumbiņas – planetārās sfēras. Nevis viena, bet vairākas viena otrā ievietotas sfēras, kuras kustas ar dažādiem ātrumiem un rezonē uz dažādiem ārējās vides faktoriem. Planētu atrašanās vietas dzimšanas kartē norāda personālos rezonanses punktus katras planētas sfērā. Zodiaka sektors piešķir katram punktam attiecīgu nokrāsu un tonalitāti. Mēs esam uztverošas būtnes, kas apzin objektīvo realitāti caur individuālā kompasa prizmām. Tādēļ katram ir sava subjektīvā realitāte. Makrokosms, kā vienojošais faktors aptver viņas visas. Tranzīti ataino laika plūsmu Makrokosma objektīvajā realitātē. Progresijas (1 diena pēc dzimšanas – 1 dzīves gads), katras subjektīvās realitātes individiuālo attīstības ciklu.

Cilvēka piedzimšanas brīdī uz viena no neskaitāmiem Dzīvības koka zariem parādās jauns pumpurs. Kādi vēji, cikloni un temperatūras svārstības ietekmēs plaukstošo ziedu – ilustrēs tranzīti pret dzimšanas karti. Zieda iekšējo pulksteni, ciklu saskaņā ar kuru pumpurs atverās un vēršās par ziedu – ilustrēs progresija. Kādos apstākļos potenciālais zieds novietots dzimšanas brīdī – norādīs planētu aspekti dzimšanas kartē. Tā arī ir Karma! Ja karma tiek apjausta un atstrādāta pat nelabvēlīgā vidē novietots pumpurs var izplaukt par krāšņu un efektīgu ziedu. Un savukārt, ja cilvēks ar sevi nestrādā nemaz, pat izcili labos apstākļos nolikts pumpurs var palikt pusizplaucis. Pašus interesantākos ziedus cilvēce ievieto savā piemiņas herbārijā. Viņi arī veido Zemes ievērojamo cilvēku galeriju.

Aspekti.

Aspekti veido mūsu raksturu, mūsu Karmu. Aspekti parāda, kā savstarpēji sasaistās planetāro slāņu rezonanses punkti mūsu metafiziskajā ķermenī. Tieši aspekti liek mums konkrētās dzīves situācijās reaģēt tieši tā, un ne savādāk. Viskarmiskākie aspekti ir savienojums 0, opozīcija 180 un kvadratūra 90. Tos mēs jūtam eksistenciāli. Kad tranzitējošās planētas veido šos aspektus pret kādu jūtīgu kosmogrammas punktu, iespējams notikums, kas atstās pēdas cilvēka liktenī.

Planētas savienojumā darbojas rokrokā. Tas nozīmē, ka divi planetārie slāņi ir savstarpēji sasaistīti un jebkāda kustība vienā no tiem, atbalsojas arī otrā. Savienojums liek uzsvaru uz konkrētu zodiaka sektoru (akcentācijas punkts tajā ir dziļāks, līdz ar to lielāka arī translētā enerģija). Savienojumā iesaistītās planētas var gan pastiprināt, gan pavājināt viena otru. Tās ir, kā 2 vai vairāki cilvēki, kuri tur viens otru pie rokas. Viņu efektivitāti lielā mērā nosaka arī situācija, kurā šie cilvēki ir iesaistīti. Dažreiz savienojums dod papildus spēku. Dažreiz būtu vēlams atlīmēt vienu planētu no otras.

Opozīcija arī rada enerģiju, tikai tā ir mazliet savādāka. Varētu teikt, ka starp divām planētām pastāv maksimāla rezonanse un pievilkšanās spēks, bet vienlaicīgi viņas ir arī pretpoli, kuri nevar salieties vienā veselā. Opozīcija – tas ir izaicinājums. Tā ir iepazīšanās, iemīlēšanās, sadursme. Tā ir cilvēka iekšējā cīņa pašam ar sevi. Ja viens planetārais slānis ieņem plusa pozīciju, otrs tieksies nostāties mīnusā. Tas ir kā gaisma un ēna. Planētas opozīcijā jācenšas maksimāli integrēt, tad tā būs ļoti produktīva enerģija. Tad šūpoles pārvērtīsies astrālā ūdens pumpja rokturos un pumpēs enerģiju no apkārtējās vides.

Kvadratūra nes sevī gan opozīcijas, gan savienojuma enerģiju. Tā ir ārkārtīgi eksistenciāla. Tas ir Karmas asais stūris, pret kuru cilvēks apdauza sānus tikmēr, kamēr iemācās to apiet vai produktīvi izmantot. Kvadratūrā iesaistīto planētu sfēras apgūt un savstarpēji integrēt ir obligāti. To nav iespējams ignorēt vienkārši tāpēc, ka kvadratūra ir jūtama, kā skabarga aiz ādas. Viena planēta pie mazākās iespējas rausta aiz pleca otru, un cilvēkam nekas cits neatliek, kā piespiest tās būt paklausīgām un konstruktīvām. Tās ir kā spēka pilni mustangi, kurus vajag savaldīt un iejāt. Ja tas izdodas, šo zirgu efektivitāte var būt vienkārši kolosāla. Kvadratūra ir vides pretestība, kas jāpārvar. Kvadratūra ir arods, kas jāapgūst. Kvadratūra ir spēks, kas jāsavalda.

Trins (120) ir iejātu zirgu sajūgs. Trins vienmēr ir mazliet slinks, jo iejāti zirgi zina savu ceļu no galvas un neizrāda īpašu degsmi uz skriešanu. Šeit ir pieredze, bet nav kvadratūras impulsa. Trinā ir harmonija, nosvērtība un stabilitāte. Bet tajā ir arī stagnācijas iedīgļi. Trina planētas negrib nekur skriet un gāzt kalnus, kaut arī spētu to izdarīt. Viņām ir labi tāpat. Lai izmantotu trinu nepieciešama paša cilvēka iniciatīva, jo apkārtējā vide trinā iesaistīto planētu sfērās uz varoņdarbiem neprovocē. Trins ir spēcīgs aspekts (spēcīgāks par kvadratūru), bet pa cik viņš darbojas fona režīmā, cilvēks to it kā nejūt. Varētu teikt, ka trina galos stāv sargeņģeļi, kas nekad neiejaucas cilvēka dzīvē bez īpašas nepieciešamības.

Kvintiļu grupas mažorie aspekti (Kvintilis 72 un Bikvintilis 144) ir vieni no interesantākajiem. Tie neapšaubāmi ir spēcīgāki par sekstili, bet nav tik uzbāzīgi, kā kvadrāts un opozīcija. Kvintiļi ir radošās individualitātes aspekti, tādēļ tajos iesaistītās planētas var zaigot visās varavīksnes krāsās. Kvintiļi, kā pentagrammas (zvaigznes) un pentagona (piecstūra) leņķi nes sevī radošo brīvību. 72 – tā ir radošā kvadratūra. Viena no tajā iesaistītajām planēta kalpo par auglīgu augsni otrai, sev pieņemamā formā izmanto otras aspektā iesaistītās planētas principu. 144 – radošā opozīcija. Šeit nav atklātā opozīcijas pretstata. Aspektā iesaistītās planētas it kā saskaras ar šķautnēm, it kā noslīd viena gar otru. Tās var iezaigoties neparastā gaismā, var izšķilt viena no otras iedvesmas dzirksti. Tā ir radoša tieksme, kas rodas starp diviem bikvintilī iesaistītiem objektiem. Viens no viņiem lai pietuvotos otram integrē sevī pretējā objekta principu. Bikvintilis ar kvintili ļauj sasniegt varu pār apstākļiem. Ne velti palmas figūra (pamats 72 un divas šķautnes 144) ir daudzu ievērojamu valstvīru un izcilu mākslinieku kartēs.

Sekstilis 60 ir aspekts, kas ļauj apzināti ar gribas piepūli integrēt iesaistīto planētu principus. Kvintiļi ir talants, sekstiļi – amats, kuru iespējams iemācīties vai apgūt darba procesā.

Septiļu grupas aspekti 51,43 ;  102,85 ; 154,28 ir „liktens pirksts”. Šeit aspektā iesaistītie objekti var savstarpēji nekā nevibrēt. Šo kombināciju ikdienas plūsmā var pat nemanīt. Bet ja aspekts tomēr ieslēdzas, tas bieži vien izsauc kardinālas izmaiņas dzīves tecējumā. Septiļu grupas aspektu izpausmes formas ir neprognozējumas. Tas var būt viegls piesitiens, neliels akcents. Un tomēr kad tas ir novibrējis, nekas vairs nepaliek pa vecam. Kvintiļu grupas aspekti ieslēdz cilvēka radošo garu. Septiļu grupa ir Dieva radošās izpausmes. Ja cilvēkam ir kaut viens precīzs septiļa aspekts, viņš jau ir ietverts Dieva plānos. Viņš ir kā iesaucamais rekrūtis, kuram jebkurā brīdī var pienākt pavēle no armijas virspavēlnieka. Ja viņš tiek izraudzīts, tad gribi vai negribi nākas ierasties karadarbības zonā. Tas nenozīmē, ka septilis slēpj sevī briesmas vai izpirkšanas maksu par grēkiem. Vienkārši tā īpašnieks ir izraudzīts uzdevumam. Kādam? To norādīs septilī iesaistītās planētas.

Kas attiecas uz nonagoniem 40 ; 80 ; 160 – tie ir filigrānie trini. Tās ir meditācijas šķautnes. Aspekti, kas ļauj saskatīt un baudīt tur, kur norāda konfigurācijā iesaistītās planētas. Tās ir smalkas līnijas, kuras vējš nespēj noliekt un primitīvs cilvēks nespēj pamanīt. Tā ir paradīze zemes virsū, zvaigznes peļķē, dzīvība mākoņos. Tā ir jūtu un uztveres izsmalcinātība. Varētu pat teikt – aspektā iesaistīto planetāro principu aristokrātisms. Tas nav Brāma, kurš rada. Vai Šiva, kurš pārveido. Tas ir Višnu – kurš meditē par pasauli. Vērotājs, kura skatiens piešķir skaistumu jebkuram objektam, kurš nokļūst tā redzeslokā. Planētas nonākot šajā leņķī var vibrēt daudz augstākā toņkārtā par ierasto. Tas nav violets, bet ultraviolets. Tas vairs nav sarkans, tas jau ir infrasarkans. Daudzi astrologi šo aspektu grupu dēvē par karmisko. Un protams sava daļa taisnības tur ir. Tikai cilvēks ar lielu iepriekšējo dzīvju bagāžu spējīgs integrēt planētas nonagona vibrāciju līmenī. Ar rupjo Karmu gan, šiem aspektiem nav nekāda sakara. Atstrādājamās karmas aspekts ir kvadratūra.

 .