Pūķu  zinības
Meistara  Ivo Puriņa  resursu  krātuvīte

Visas zināšanas ir veselā Pasaules Spoguļa lauskas. Atsevišķi nav zinātnes, nav reliģijas, nav maģijas...! Viss ir sasaistīts un vienots. Un dvēseļu līmenī - arī mēs esam savienoti.

Hermētiskās astroloģijas pamat-kurss

Mācīsimies redzēt un apzināti kontrolēt savas emociju svārstības. Redzēt, kā no ārienes mūsos dažreiz ienāk dusmas, bailes, žēlums pret sevi... Mācīsimies saprast – kā mūs līdzīģi marionetēm vada mūsu pašu emocijas. Kad sākam tās apzināties un vadīt, mēs pārstājam kļūt par marionetēm! Mēs sākam redzēt caur apkārtējās informācijas slāņiem! Un tā rezultātā – ar mums vairs nav iespējams manipulēt. Vairs ne ārsti un zāļu pārdevēji, bet mēs paši kontrolējam savu veselību. Mēs iemācamies pārnest savas sajūtas augstākā frekvencē. Un tas nav badošanās, vingrošanās un dažādu askēžu rezultāts. Tā ir vienkārša “zināšana”, kas ļauj ieraudzīt pasaulīgās lietas jaunā rakursā. Ieraudzīt no jauna skatpunkta pašiem sevi... Sadraudzēties ar SEVI.

 (Ievadnodarbība jau 21.janvārī plkst.18.30, Riga, Brivibas iela 39a seta)

Kurss sastāvēs no 9 nodarbībām. 2 stundas un 20 min. katrai)

 1.                       Kosmogramma – Inkarnētās dvēseles Karmas struktūra jeb nosacījumi dzīvei planētas matricē.

a)      Kā veidojas planētas matrice

b)     12  Pašrefleksijas spoguļi – faktors, kas veido uz Zemes iegūto raksturu

c)      20  Enerģijas lauki – faktors, kas nosaka astrālā ķermeņa individuālās īpatnības

d)     27 zvaigžņu mājas – faktors, kura ietekmē veidojies mūsu mentālais ķermenis

 2.                       Labi aizmirstās senās Šumeras zināšanas – Kabalas un Vecās Derības pirmavoti.

a)      360 vienības – universālā skaitļu rinda

b)     Planētārā  zodiaka zīmju 5 fāzes

c)      5 Enģeļu-dēmonu rindas 360 grādu Zodiaka aplī

d)     5 universālo elementu sistēma – tās atšķirība no 4 stihiju sistēmas

 3.                       4 stihiju (debespušu) un 5 elementu sistēmu apvienošana.

a)      Stihijas (astrologa skatījums. Debesu stūru enerģijas (šamaņa skatījums)

b)     Stihijas – statiskās īpašības. Debestūru enerģijas – darbības izpausmes

c)      4 x 5 = 20 gaismas enerģijas jeb 20 (Dieva aspekti). To projekcija Zodiakā

d)     20 enerģiju sasaiste ar planētas apgrieziena faktoru. 20 vienību skaitļu rinda

 4.                       „Garais Skaits” – Dienu (planētas apgriezienu) uzskaites sistēma

a)      360 dienu gadi – „Garā Skaita” pamatvienība

b)     360 dienu gada projekcija Zodiaka aplī

c)      Simbolisko direkciju punkti 360 grādu aplī un to darbība kosmogrammās

d)     72 Eņģeļi-dēmoni 360 grādu aplī. To projekciju punkti kosmogrammās

 5.                       Cilvēka personālais, ar dzimšanas dienu saistītais Enģelis-Dēmons

a)      „Garā Skaita” tabulu izmantošana astroloģiskajā darbā

b)     Personālā Enģeļa-dēmona atrašana Kosmogrammā

c)      5  piesaistes punkti, kas saista personālo Sargeņģeli un Kosmogrammu.

d)     Padziļināts kvintiļa grupas aspektu nozīmes skaidrojums

 6.                       Sidereālais zodiaks un tam piesaistītie „Garā skaita” dienu cikli

a)      Trejdeviņi – 27 dienu cikls

b)     Sansaras  ritenītis – 108 dienu cikls

c)      Mazais Sansaras aplis – 351 dienas cikls

d)     Lielais Sansaras aplis – 7020  dienu cikls

 7.                       Universālās direkcijas un to pielietošana prognozēšanā

a)      Simboliskās direkcijas ar atskaiti no piedzimšanas brīža

b)     „Garā Skaita” direkcijas

c)      Atšķirīgais tropiskā un sidereālā Zodiaka direkcijās

d)     Simbolisko direkciju punktu ietekme uz Kosmogrammas planētām

8.                       Planētas – to lomas un īpatnības no Hermētiskā skatpunkta

a)      Planētu  pamatīpašības (īsi)

b)     Planētu spēka (afētikas) noteikšana

c)      Planētu aspekti. To ietekme uz afētikas pozītīvajām vai negatīvajām tendencēm

d)     Mēness īpašais statuss Hermētiskajā astroloģijā

 9.                       Planētu  tranzīti.

a)      Personālie „maģiskie punkti” ikviena cilvēka kosmogrammā

b)     Punkti, kas izskaitļojas ar „Garā Skaita” tabulām

c)      Jūtīgās „zonas”, kas atrodamas zinot cilvēka dzimšanas Dienas enerģiju

d)     „Maģisko punktu” un „zonu” reakcija uz tranzitējošām planētām


 Kabalas kursu ievada nodarbība – 20. Janvāris plkst.15:45

 (ilgs līdz 18:30, jo pustundu veltīsim tam, lai izlemtu visiem optimālu nodarbību grafiku) Riga, Brivibas iela 39a seta

 

Pilns kurss būs 6 nodarbības (ievadu ieskaitot)

 Daudzi ir dzirdējuši šādu lūgšanu – “Dievs dod man ar pacietību pieņemt to, ko es nespēju izmainīt. Dod man spēku izmainīt to, ko es spēju mainīt. Un dod man viedumu atšķirt pirmo no otrā.” Tieši pareiza izpratne par to, ko mēs varam izmainīt savā liktens tecējumā – dod mums iespēju uzlabot savas ikdienas kvalitāti. Mēs vairs nelaužamies “aizslēgtās durvīs”. Mēs negaidam “debesmannu”, kura mums iespējams šai dzīvē nemaz nepienākas. Mēs ieliekam savu enerģiju tur, kur tā reāli darbosies un dos taustāmu rezultātu.

 Ievada nodarbības tēmas.

 1.                       Trīs pasaules, kurās mēs dzīvojam

a)      10  Sefirotu Koks – Dvēseļu „iegaļošanās” konveijers

b)     Laicīgās un nemirstīgās cilvēka „es” daļas

c)      Apziņa, Virsapziņa un Zemapziņa

d)     Enģeļi un Dēmoni – neinkarnētās būtnes, kas ņem dalību mūsu Dzīvju ritos.

  

 

 


Latviešu Laika Riti un praktiskais šamanisms.


(kursu atklāšana 26.janvārī plkst. 14:14 Riga, Brivibas iela 39a seta)

 Šajā Tolteku jeb Burtnieku zinību sadaļā mums būs iespēja uzzināt, kā praktiski savā dzīvē pielietot Gadskārtās ielikto spēku. Kā plānot savu ikdienu tā, lai tā būtu sinhrona ar dabas ritmiem un cilvēka iespējām. Uzzināsiet, kā pielietot senās baltu zīmes un rūnas. Varētu pat teikt, ka mēs iemācīsimies tās rūnu un zīmju valodas pamatprincipus, kurā sapratās senie druīdi un krīvi. Mācīsimies “Dieva burtus” burtot un laiktelpas zīmes tulkot. Tā ir unikāla iespēja ar laiku pārvērst savu ikdienu maģiskā rituālā. Tas ir - Sadzīves darbību ciklā, kurā katrs mūsu solis ir piepildīts ar jēgu. Un jūs jau paši saprotat, ka jēga (lietu un darbu nozīme) dod mums dzīves enerģiju un veselību. Tikai bezjēdzīgā dzīvē var izveidoties šķirbas, pa kurām mūsu ikdienā ielaužas nepatikšanas un slimības. Tad, kad mūsu Dzīves ritumam ir JĒGA – mūsu esības kuģītis ir labi nodrīvēts. Tajā vairs nevar tikt iekšā nekādi negadījumi. Pat vēl vairāk... Mākot lasīt laika zīmes mēs varam paši plānot sava “kuģīša” maršrutu Dzīves okeānā. Mēs paši tad esam sev padomdevēji un konsultanti. Mēs pakāpeniski kļūstam par savas dzīves laika noteicējiem.

 

 

www.genium.lv       

 .